ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์โดยสาร ความปลอดภัย และการเลือกใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธี"

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

ณ โรงแรม เคป ดารา รีสอร์ท-พัทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-15.30 น. สัมมนาพิเศษ โดย - นายสุพัตถ์ จารุศร- รองกรรมการผู้จัดการ บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) และ อดีตนายกสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย - นายสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ - ผู้จัดการทั่วไป บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) และ อดีตคณะกรรมการกิจกรรมสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ หัวข้อและวัตุประสงค์ * เพื่อความเข้าใจในการทำงานของลิฟต์ * ความรู้เกี่ยวกับระบบของลิฟต์โดยสาร * ให้เข้าใจข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง * เพื่อความเข้าใจในการใช้ลิฟต์อย่างปลอดภัย * ให้เข้าใจการใช้งานรวมถึงการแก้ปัญหากรณีลิฟต์เสียฉุกเฉินขณะใช้งาน * การออกแบบและคำนวณให้เข้ากับอาคารประเภทต่างๆ * ทิศทางการออกแบบลิฟต์และบันไดเลื่อน * ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์โดยสาร และกรณีศึกษา
วิธีการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : www.mitsubishielevator.co.th/2018/en/home

Publish date : 21/1/2563

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Sponsored

Sponsors