info@icons.co.th 02 810 8892-6 100.28.227.63

เกี่ยวกับ iCONS

เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการด้าน ฐานข้อมูลโครงการก่อสร้าง ครอบคลุมทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

บริษัทเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยเริ่มต้นจากความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสถาปนิก และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ทำให้ปัจจุบัน iCONS เป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่ให้บริการได้ฐานข้อมูลโครงการก่อสร้างไทย ด้วยความพร้อมของทีมงาน ด้วยความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ตรง ทั้งด้านวงการก่อสร้าง ด้านการจัดทำฐานข้อมูล และด้าน IT

ปัจจุบันเรามีโครงการในระบบมากกว่า 80,000 โครงการ เป็นโครงการมูลค่างานตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป จนถึงแสนล้านบาท มีรายชื่อบริษัทผู้รับเหมา บริษัทผู้ออกแบบ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และหน่วยงานภาครัฐ มากกว่า 10,000 ราย และ iCONS เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่มีบริการข้อมูลในรูปแบบ แผนที่โครงการ และ ระบบรูปภาพโครงการ ซึ่งจะทำให้เข้าถึงโครงการได้สะดวก และมั่นใจว่าโครงการที่เราให้บริการมีอยู่จริงและเชื่อถือได้

"ทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า 10 ปี"
"หากท่านต้องการเครื่องมือเพื่อมุ่งสู่ประตูแห่งความสำเร็จ ติดต่อเราทันที เพราะเราเชื่อมั่นว่า
เราช่วยท่านได้"
iCONS Marketing

ประวัติบริษัท

 • ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
 • ดำเนินธุรกิจด้านบริการฐานข้อมูลโครงการก่อสร้างใหม่ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ ในรูปแบบนิตยสารและ Online ให้กับสมาชิก
 • ให้บริการเผยแพร่ผลงานก่อสร้าง ให้กับบริษัทสถาปนิก บริษัทผู้รับเหมาและบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • เป็นศูนย์กลางบริการประสานงานวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้างในประเทศไทย

วิสัยทัศน์

 • รักษาความเป็นผู้นำในการให้บริการฐานข้อมูลโครงการที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมในการให้บริการ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ เหมาะสมมากที่สุด
 • สร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยง ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ออกแบบ สถาปนิก ผู้รับเหมา ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง ให้เกิดวงจรที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกันได้ทั้งหมด

พันธกิจ

 • มุ่งมั่นและพัฒนา การให้บริการของเรา อย่างต่อเนื่อง รักษาสิทธิประโยชน์ และ สร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับสมาชิกและส่วนที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย

 • เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อย่างมีคุณธรรมที่มั่นคงและยั่งยืน
 • ให้บริการลูกค้าด้วยความมุ่งมั่น ใส่ใจและรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า

จุดแข็งของบริษัท

 • ยึดมั่นนโยบายการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม
 • ทีมงานที่เป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์ตรง ด้านบริการข้อมูล วงการก่อสร้าง และ IT
 • ทีมงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ ประจำภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
 • เป็นบริษัทคนไทย ตั้งอยู่ในประเทศไทย สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับความต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว

วัฒนธรรมองค์กร

 • ยึดหลักคุณธรรม
 • มีระเบียบวินัย
 • รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ
 • มีความซื่อสัตย์และจริงใจ
 • มีความกตัญญู รู้คุณ
 • พร้อมเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ