info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.192.94.177

โครงการก่อสร้างในภาคตะวันออก

หมวดงานที่มีโครงการมากที่สุด

 • ปรับปรุงเมือง, ขนส่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • ห้างสรรพสินค้า
 • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, เหมืองแร่
 • โรงไฟฟ้า

หมวดงานที่มีมูลค่าก่อสร้างมากที่สุด

 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • ปรับปรุงเมือง, ขนส่ง
 • โครงการสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภค
 • โรงไฟฟ้า
 • ห้างสรรพสินค้า

นี่เป็นข้อมูลโครงการเพียงบางส่วนที่เราหยิบยกมาให้ท่านดูจากทั้งหมดหลายพันโครงการ ที่ท่านสามารถเข้าใช้ถึงได้ เราครอบคลุมทุกหมวดงานในประเทศไทย และแบ่งแยกขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ เตรียมโครงการ ออกแบบ ประมูล จนถึงดำเนินการก่อสร้าง ท่านสามารถ ติดต่อเรา ที่เบอร์ 02 810 6687 , 02 810 8892-6

"ครอบคลุมทั้ง 7 จังหวัด"
"ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตราด"
iCONS Marketing

สรุปโครงการตามขั้นตอน

 • ประกวดออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • เตรียมโครงการ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • เตรียมเอกสาร (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ผลประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ก่อสร้าง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ก่อสร้างสิ้นสุด (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)

สรุปโครงการตามหมวดงาน

 • โรงแรม (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ที่พักอาศัย (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ห้างสรรพสินค้า (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • โรงพยาบาล / สาธารณสุช (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • อาคารสำนักงาน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • โรงงานอุตสาหกรรม (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • อาคารชุมชน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • โรงไฟฟ้า (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ระบบขนส่ง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • สถานนันทนาการ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • สถานศึกษา / โรงเรียน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ระบบสาธารณูปโภค (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ศาล / ตำรวจ / ทหาร (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)

ช่องยูทูปของ iCONS