อาคารชุมชน

รายละเอียดโครงการ เบอร์และชื่อผู้ติดต่อ

นี่เป็นข้อมูลโครงการเพียงบางส่วนที่เราหยิบยกมาให้ท่านดูจากทั้งหมดหลายพันโครงการ ที่ท่านสามารถเข้าใช้ถึงได้ เราครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย และแบ่งแยกขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ เตรียมโครงการ ออกแบบ ประมูล จนถึงดำเนินการก่อสร้าง ท่านสามารถ ติดต่อเรา ที่เบอร์ 02 810 6687 , 02 810 8892-6

ได้รับความนิยมสูงสุด

 • อาคารชุมชนในกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดโครงการ,ผู้ติดต่อ,เบอร์โทร )
 • อาคารชุมชนในปทุมธานี (รายละเอียดโครงการ,ผู้ติดต่อ,เบอร์โทร )
 • อาคารชุมชนในพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดโครงการ,ผู้ติดต่อ,เบอร์โทร )

มูลค่าโครงการมากที่สุด

 • อาคารชุมชนในกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดโครงการ,ผู้ติดต่อ,เบอร์โทร )
 • อาคารชุมชนในอุบลราชธานี (รายละเอียดโครงการ,ผู้ติดต่อ,เบอร์โทร )
 • อาคารชุมชนในปทุมธานี (รายละเอียดโครงการ,ผู้ติดต่อ,เบอร์โทร )
"ครอบคลุมครบทั้ง 14 หมวดงาน"
"อาทิ บ้าน คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงไฟฟ้า สนามกีฬา ปั๊มน้ำมัน รถไฟฟ้า จนถึงงานถนนสะพาน"
iCONS Marketing

พื้นที่

 • ภาคกลาง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ภาคเหนือ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ภาคตะวันออก (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ภาคตะวันตก (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ภาคใต้ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)

ขั้นตอน

 • ประกวดออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • เตรียมโครงการ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • เตรียมเอกสาร (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ผลประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ก่อสร้าง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ก่อสร้างสิ้นสุด (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)