info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.192.94.177

โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

จังหวัดที่มีโครงการมากที่สุด

 • ระบบสาธารณูปโภคในพังงา (รายละเอียดโครงการ,ผู้ติดต่อ,เบอร์โทร )
 • ระบบสาธารณูปโภคในสระบุรี (รายละเอียดโครงการ,ผู้ติดต่อ,เบอร์โทร )
 • ระบบสาธารณูปโภคในนนทบุรี (รายละเอียดโครงการ,ผู้ติดต่อ,เบอร์โทร )

จังหวัดที่มีมูลค่าก่อสร้างมากที่สุด

 • ระบบสาธารณูปโภคในพังงา (รายละเอียดโครงการ,ผู้ติดต่อ,เบอร์โทร )
 • ระบบสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดโครงการ,ผู้ติดต่อ,เบอร์โทร )
 • ระบบสาธารณูปโภคในสระบุรี (รายละเอียดโครงการ,ผู้ติดต่อ,เบอร์โทร )

นี่เป็นข้อมูลโครงการเพียงบางส่วนที่เราหยิบยกมาให้ท่านดูจากทั้งหมดหลายพันโครงการ ที่ท่านสามารถเข้าใช้ถึงได้ เราครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย และแบ่งแยกขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ เตรียมโครงการ ออกแบบ ประมูล จนถึงดำเนินการก่อสร้าง ท่านสามารถ ติดต่อเรา ที่เบอร์ 02 810 6687 , 02 810 8892-6

"ครอบคลุมครบทั้ง 14 หมวดงาน"
"อาทิ บ้าน คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงไฟฟ้า สนามกีฬา ปั๊มน้ำมัน รถไฟฟ้า จนถึงงานถนนสะพาน"
iCONS Marketing

สรุปโครงการตามขั้นตอน

 • ประกวดออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • เตรียมโครงการ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • เตรียมเอกสาร (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ผลประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ก่อสร้าง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ก่อสร้างสิ้นสุด (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)

สรุปโครงการตามพื้นที่

 • ภาคกลาง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ภาคเหนือ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ภาคตะวันออก (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ภาคตะวันตก (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ภาคใต้ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)

ช่องยูทูปของ iCONS