info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.215.79.204

โครงการก่อสร้างในภาคเหนือ

หมวดงานที่มีโครงการมากที่สุด

 • โครงการสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภค
 • ปรับปรุงเมือง, ขนส่ง
 • อาคารทั่วไป
 • โรงแรม
 • ที่พักอาศัย

หมวดงานที่มีมูลค่าก่อสร้างมากที่สุด

 • ที่พักอาศัย
 • โครงการสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภค
 • โรงไฟฟ้า
 • ปรับปรุงเมือง, ขนส่ง
 • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, เหมืองแร่

นี่เป็นข้อมูลโครงการเพียงบางส่วนที่เราหยิบยกมาให้ท่านดูจากทั้งหมดหลายพันโครงการ ที่ท่านสามารถเข้าใช้ถึงได้ เราครอบคลุมทุกหมวดงานในประเทศไทย และแบ่งแยกขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ เตรียมโครงการ ออกแบบ ประมูล จนถึงดำเนินการก่อสร้าง ท่านสามารถ ติดต่อเรา ที่เบอร์ 02 810 6687 , 02 810 8892-6

"ครอบคลุมทั้ง 9 จังหวัด"
"เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, น่าน, พะเยา, แพร่, อุตรดิตถ์ "
iCONS Marketing

สรุปโครงการตามขั้นตอน

 • ประกวดออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • เตรียมโครงการ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • เตรียมเอกสาร (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ผลประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ก่อสร้าง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ก่อสร้างสิ้นสุด (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)

สรุปโครงการตามหมวดงาน

 • โรงแรม (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ที่พักอาศัย (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ห้างสรรพสินค้า (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • โรงพยาบาล / สาธารณสุช (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • อาคารสำนักงาน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • โรงงานอุตสาหกรรม (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • อาคารชุมชน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • โรงไฟฟ้า (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ระบบขนส่ง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • สถานนันทนาการ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • สถานศึกษา / โรงเรียน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ระบบสาธารณูปโภค (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ศาล / ตำรวจ / ทหาร (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)

แนะนำคู่ค้า