ภาคกลาง

รายละเอียดโครงการ เบอร์และชื่อผู้ติดต่อ

นี่เป็นข้อมูลโครงการเพียงบางส่วนที่เราหยิบยกมาให้ท่านดูจากทั้งหมดหลายพันโครงการ ที่ท่านสามารถเข้าใช้ถึงได้ เราครอบคลุมทุกหมวดงานในประเทศไทย และแบ่งแยกขั้นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ เตรียมโครงการ ออกแบบ ประมูล จนถึงดำเนินการก่อสร้าง ท่านสามารถ ติดต่อเรา ที่เบอร์ 02 810 6687 , 02 810 8892-6

ได้รับความนิยมสูงสุด

 • อาคารทั่วไป
 • ห้างสรรพสินค้า
 • โรงแรม
 • โครงการสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภค
 • ปรับปรุงเมือง, ขนส่ง

มูลค่าโครงการมากที่สุด

 • ปรับปรุงเมือง, ขนส่ง
 • อาคารทั่วไป
 • ห้างสรรพสินค้า
 • โครงการสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภค
 • โรงแรม
"ครอบคลุมทั้ง 22 จังหวัด"
"กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,พระนครศรีอยุธยา,ชัยนาท,ลพบุรี,นครนายก, นครปฐม,นครสวรรค์,เพชรบูรณ์,พิจิตร,พิษณุโลก,กำแพงเพชร,สมุทรสงคราม,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย ,สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี และ อ่างทอง"
iCONS Marketing

หมวดงาน

 • โรงแรม (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ที่พักอาศัย (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ห้างสรรพสินค้า (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • โรงพยาบาล / สาธารณสุช (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • อาคารสำนักงาน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • โรงงานอุตสาหกรรม (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • อาคารชุมชน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • โรงไฟฟ้า (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ระบบขนส่ง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • สถานนันทนาการ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • สถานศึกษา / โรงเรียน (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ระบบสาธารณูปโภค (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ศาล / ตำรวจ / ทหาร (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)

ขั้นตอน

 • ประกวดออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • เตรียมโครงการ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ออกแบบ (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • เตรียมเอกสาร (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ผลประมูล (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ก่อสร้าง (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)
 • ก่อสร้างสิ้นสุด (จำนวนโครงการ , มูลค่าโครงการ)