info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.192.94.177

โอกาสมีอยู่ทุกหนแห่ง ขึ้นอยู่กับว่า คุณพร้อมที่จะรับไว้หรือไม่

ทางบริษัท อินฟอร์เมชั่น คอนสตรัคชั่น จำกัด (ไอคอน) หรือ iCONS ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราเชื่อมั่นว่า เราเติบโตเจริญรุ่งเรือง พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้ เพราะเรามีทีมงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นทีมงานมืออาชีพ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการหาทีมงานเป็นอย่างมาก เราไม่ต้องการคนเก่งที่เห็นแก่ตัว เราไม่ต้องการคนมีประสบการณ์แล้วไม่เรียนรู้ที่จะพัฒนา เราไม่ต้องการคนที่พูดเก่งแต่ทำงานไม่เป็น

หากคุณพร้อมที่จะรับโอกาสนี้ไว้ และพร้อมที่จะประสบความสำเร็จร่วมกันกับเรา กรุณาส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ รูปภาพ ประวัติ ผลงาน บรรยายสิ่งที่คุณอยากให้เรารู้ ส่ง Email มาที่ hr@icons.co.th แล้วเราจะเป็นทีมงานเดียวกัน

01

ทีมขาย ต้อง..

 • มีความมุ่งมั่น มีวินัย
 • จริงใจและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
 • รักษาคำพูด เสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
 • ลูกค้าคือคนที่เราต้องช่วยสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ

02

ทีมวิจัยและสำรวจ ต้อง..

 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยตลาด หรือสำรวจข้อมูล
 • มีความเป็นกลาง รายงานข้อมูลโดยไม่บิดเบือน
 • เป็นคนช่างสังเกตและช่างถาม
 • เป็นผู้ประสานประโยชน์ระหว่างเรากับผู้ให้ข้อมูล
หมายเหตุ สำหรับทีมวิจัยและสำรวจประจำภาค เราสนับสนุนผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคนั้นๆ เท่านั้น

03

ทีมบัญชี การเงิน ต้อง..

 • รู้ลึกด้านบัญชีและการเงิน
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • รักษากฏเกณฑ์ ยึดหลักการและความถูกต้อง

04

ทีม IT ต้อง..

 • มีจรรยาบรรณ
 • มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นนักพัฒนา
 • พูดได้ 2 ภาษา คือภาษาเครื่อง และ ภาษาผู้ใช้งาน