info@icons.co.th 02 810 8892-6 100.28.227.63

กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สถาปนิก , ประเทศไทย

ผลงาน

เพิ่มรูปภาพผลงาน

สถานที่ตั้ง

99 หมู่ 4 ชั้น 26 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อ

02 141 7548

สิทธิพิเศษที่เหนือกว่า

สมัครสมาชิก

การตัดสินใจของท่านจะมีโอกาสตามมาอีกมากมาย

ทดลองใช้งานฟรี

การตัดสินใจของท่านจะมีโอกาสตามมาอีกมากมาย

ติดต่อ iCONS

สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเชิงลึก
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้