info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.180.255

บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมก่อสร้าง , ประเทศไทย

ผลงาน

เพิ่มรูปภาพผลงาน

สถานที่ตั้ง

18 อาคารศรีเจริญชัย ชั้นที่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ติดต่อ

02 968 9832-4

สิทธิพิเศษที่เหนือกว่า

สมัครสมาชิก

การตัดสินใจของท่านจะมีโอกาสตามมาอีกมากมาย

ทดลองใช้งานฟรี

การตัดสินใจของท่านจะมีโอกาสตามมาอีกมากมาย

ติดต่อ iCONS

สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเชิงลึก
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้