info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.210.149.205

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
22/04/2024 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 – 70 15,100.00 ตร.ม.
22/04/2024 TACK COAT 15,100.00 ตร.ม.
22/04/2024 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 – 70 15,100.00 ตร.ม.
22/04/2024 PRIME COAT 15,100.00 ตร.ม.
22/04/2024 CLEARING AND GRUBBING 15,040.00 ตร.ม.
22/04/2024 (4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC.40-50) 14,770.00 ตร.ม.
22/04/2024 CLEARING AND GRUBBING 14,700.00 ตร.ม.
22/04/2024 ยี่โถแคระ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.40 ซม. ทรงพุ่ม 0.10 ม. 14,661.00 ตัน
22/04/2024 งานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้ายทิ้ง 14,518.00 ลบ.ม.
22/04/2024 PRIME COAT 14,319.00 ตร.ม.
22/04/2024 TACK COAT 14,319.00 ตร.ม.
22/04/2024 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK 14,319.00 ตร.ม.
22/04/2024 MILLING 10 CM. DEPTH 14,319.00 ตร.ม.
22/04/2024 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK 14,319.00 ตร.ม.
22/04/2024 SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK 14,319.00 ตร.ม.
22/04/2024 EARTH EXCAVATION 14,260.00 CU.
22/04/2024 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นหินคลุก) 13,700.00 ตร.ม.
22/04/2024 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. 13,700.00 ตร.ม.
22/04/2024 งาน EARTH EMBANKMENT 13,497.00 ลบ.ม.
22/04/2024 EARTH EXCAVATION 13,470.00 CU.
22/04/2024 งานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้ายทิ้ง 13,329.00 ลบ.ม.
22/04/2024 TACK COAT 13,000.00 ตร.ม.
22/04/2024 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70 13,000.00 ตร.ม.
22/04/2024 CLEARING AND GRUBBING 12,330.00 ตร.ม.
22/04/2024 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 12,201.00 ลบ.ม.
22/04/2024 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70 12,140.00 ตร.ม.
22/04/2024 PRIME COAT 12,140.00 ตร.ม.
22/04/2024 CEMENT TREATED BASE 12,120.00 CU.
22/04/2024 งานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้ายทิ้ง 11,944.00 ลบ.ม.
22/04/2024 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ( AC 40-50 ) 11,025.00 ตร.ม.
22/04/2024 งานลูกรังถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR COMPACTION TEST 10,890.00 ลบ.ม.
22/04/2024 9.COLD MILLING 5 CM. DEEP 10,325.00 ตร.ม.
22/04/2024 PRIME COAT 10,300.00 ตร.ม.
22/04/2024 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT) 10,300.00 ตร.ม.
22/04/2024 งานชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น 10,240.00 ลบ.ม.
22/04/2024 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม) 10,000.00 ตร.ม.
22/04/2024 CLEARING AND GRUBBING 10,000.00 ตร.ม.
22/04/2024 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% 9,928.00 ลบ.ม.
22/04/2024 งานขนทิ้งวัสดุ 9,826.00 ลบ.ม.
22/04/2024 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT) 9,800.00 ตร.ม.
22/04/2024 TACK COAT 9,800.00 ตร.ม.
22/04/2024 MILLING OF EXISTING ASPHALT SUFACE 5 CM. THICK 9,686.00 ตร.ม.
22/04/2024 PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK 9,686.00 ตร.ม.
22/04/2024 เตยด่าง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.20 ม. 9,664.00 ตัน
22/04/2024 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 9,621.00 ลบ.ม.
22/04/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 9,277.00 กก.
22/04/2024 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM.THICK 9,120.00 ตร.ม.
22/04/2024 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70 9,030.00 ตร.ม.
22/04/2024 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70 9,010.00 ตร.ม.
22/04/2024 PRIME COAT 9,010.00 ตร.ม.
หน้า 12345678910 >>