info@icons.co.th 02 810 8892-6 100.28.227.63

วัสดุนี้ใช้ในโครงการที่จังหวัดชัยภูมิ

  • มูลค่าโครงการ 51.90 ล้านบาท
  • ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
  • เริ่มก่อสร้างภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (งานแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2568 )
รายละเอียดทั้งหมดของโครงการนี้ มี
เจ้าของโครงการ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
BOQ (Bill of Quantities)
รูปภาพโครงการ
ที่ตั้งโครงการ