info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.229.117.191

วัสดุนี้ใช้ในโครงการที่จังหวัดบึงกาฬ

  • มูลค่าโครงการ 10.00 ล้านบาท
  • ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
  • เริ่มก่อสร้างภายในเดือน พฤษภาคม 2567 (งานแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2567 )
รายละเอียดทั้งหมดของโครงการนี้ มี
เจ้าของโครงการ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
BOQ (Bill of Quantities)
รูปภาพโครงการ
ที่ตั้งโครงการ