info@icons.co.th 02 810 8892-6 34.204.198.73

วัสดุนี้ใช้ในโครงการที่จังหวัดสมุทรสงคราม

  • มูลค่าโครงการ 73.57 ล้านบาท
  • ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง ยังไม่เริ่มงานก่อสร้าง
  • คาดจะเริ่มก่อสร้างภายในเดือน สิงหาคม 2567
รายละเอียดทั้งหมดของโครงการนี้ มี
เจ้าของโครงการ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง อยู่ระหว่างการประมูล
BOQ (Bill of Quantities)
รูปภาพโครงการ
ที่ตั้งโครงการ