info@icons.co.th 02 810 8892-6 54.234.191.202

ต้องการหา... ทีมวิศวกร โยธา เครื่องกล และไฟฟ้า (นิติบุคคลเท่านั้น) สำหรับเข้าตรวจสอบงานของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านบุคคล มูลค่างาน 43 ล้านบาท ที่จังหวัดชุมพร ต้องการด่วนมาก

สนใจติดต่อ 02 810 8892-6

ประกาศเมื่อวันที่ 11 Aug 2021

แนะนำคู่ค้า