info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.206.48.243

ทาง iCONS ได้รับแจ้งว่า ต้องการวัสดุสำหรับโครงการสถานีไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้
1.Fault Indicator For Overhead Line จำนวน 12 ชุด
2.RISER 33 KV. Type 1 จำนวน 4 ชุด
3.ชุดต่อปลายสายเคเบิ้ล สำหรับภายนอกอาคาร 33 KV 1x240 ต.มม. จำนวน 12 ชุด

สนใจติดต่อ 02 810 8892-6

ประกาศเมื่อวันที่ 08 Aug 2023

ช่องยูทูปของ iCONS