info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.192.94.177

ต้องการหาผู้รับเหมา งานปรับปรุงโรงงานและคลังสินค้า ย่านสมุทรปราการ
ประกอบด้วย อาคารสูง 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,300 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง

สนใจติดต่อ 02 810 8892-6

ประกาศเมื่อวันที่ 16 Jan 2024

ช่องยูทูปของ iCONS