info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.91.5

#แจ้งหาวัสดุ..... ต้องการหลังคาเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ใช้สำหรับงานปรับปรุงอาคาร (อ้างอิงรหัสโครงการ 6701655) ด่วนมาก!!
รายละเอียดเพิ่มเติมคือ
- ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 25 มม.
- ชนิดเคลือบสี มีความแข็งแรง ณ จุดคลาก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 550 MPa
- ติดตั้งโดยใช้ระบบสกรู (Bolt) พร้อมฉนวนกันความร้อน PU หนา 25มม.
- ปิดทับด้วย Aluminum Foil โดยผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน

สนใจติดต่อ 02 810 8892-6

ประกาศเมื่อวันที่ 19 Feb 2024

ช่องยูทูปของ iCONS