info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.91.5

ต้องการหาวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในงานก่อสร้างเกี่ยวกับระบบป้องกันดินพัง จังหวัดชลบุรี
รายการดังนี้
1. เหล็กฉาก หน้า 1.5“ หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 50 เส้น
2. เหล็กรางน้ำ 100 x 50 x 7.5 x 6M (หน้า 4" ยาว 6 เมตร) จำนวน 50 เส้น
3. สกรู 8.8 M22 x 2.5 x 60mm เกลียวตลอด จำนวน 2,000 ตัว
4. หัวน็อตมิลดำ M22 x 2.5 จำนวน 2,000 ตัว

สนใจติดต่อ 02 810 8892-6

ประกาศเมื่อวันที่ 02 Apr 2024

ช่องยูทูปของ iCONS