info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.230.154.90

ต้องการหาวัสดุนำไปใช้ในส่วนของงานเสาธง สำหรับงานโครงการก่อสร้าง
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดดังนี้
1. สายทองแดงชนิดอาบดีบุก เบอร์ 10/14 จำนวน 14 เมตร
2. แท่งกาว 2.40ม. จำนวน 1 แท่ง
3. แคปล็อกสายล่อฟ้ากับแท่งกาว

สนใจติดต่อ 02 810 8892-6

ประกาศเมื่อวันที่ 05 Apr 2024

ช่องยูทูปของ iCONS