info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.83.14

#แจ้งหาวัสดุ....
ต้องการขอราคาเหล็ก ใช้ในโครงการก่อสร้างโรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร (อ้างอิงรหัสโครงการ 6614735)
รายละเอียดสินค้าดังนี้
1. เหล็กฉาก 2x2 นิ้ว หนา 4 มิล = 70 เส้น
2. เหล็ก 6 มิล 10 เมตร ตรง = 400 เส้น
3. เหล็ก 9 มิล 10 เมตร ตรง = 200 เส้น

สนใจติดต่อ 02 810 8892-6

ประกาศเมื่อวันที่ 07 Jun 2024

ช่องยูทูปของ iCONS