info@icons.co.th 02 810 8892-6 34.201.3.10

ต้องการหาวัสดุ เหล็กเส้นและรูปพรรณ สำหรับงานก่อสร้างโรงอาหารสำหรับพนักงาน ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สนใจติดต่อ 02 810 8892-6

ประกาศเมื่อวันที่ 12 Nov 2019

แนะนำคู่ค้า