info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.184.78

ต้องการหา ช่างรับเหมารายย่อย (ช่างไฟฟ้า, ช่างประปา สาธารณูปโภค, ช่างฝ้า, ช่างกระเบื้อง, ช่างสีและช่างก่อสร้างงานถนน) รับเฉพาะค่าแรงอย่างเดียว ทางเจ้าของเป็นผู้จัดซื้อวัสดุให้ทั้งหมด งานก่อสร้าง 60%แล้ว สำหรับไซท์งานก่อสร้างโรงแรมจำนวน 45 ห้อง ที่ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สนใจติดต่อ 02 810 8892-6

ประกาศเมื่อวันที่ 07 May 2020

แนะนำคู่ค้า