info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.234.255.5

ต้องการหา ผู้รับเหมางานรั้ว (บล็อกช่องลม) สำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรย่านสะพานใหม่ กทม. (ขอผู้รับเหมาที่มีผลงานหรือเคยทำงานรั้วประเภทบล็อกช่องลมมาก่อน)

สนใจติดต่อ 02 810 8892-6

ประกาศเมื่อวันที่ 03 Nov 2020

แนะนำคู่ค้า