info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.24.209

“ไนท์แฟรงค์” ชี้คอนโดฯ ปรับตัวรับ ศก. สุขุมวิทเบรกผุดโครงการรอระบายซัปพลายเก่า

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

“ไนท์แฟรงค์” เผยผลวิจัยคอนโดฯ สุขุมวิทตอนปลายพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข พบผู้ประกอบการเบรกโครงการเร่งสระบายสต๊อกเดิมในตลาด ส่งผลซัปพลายในพื้นที่ปรับตัวลดลง สอดรับต่อภาวะตลาด และเศรษฐกิจ แจงยอดระบายออกห้องชุดในพื้นที่ปรับตัวดี มูลค่าเพิ่มห้องชุดทยอยปรับขึ้นเหตุผู้บริโภค-นักลงทุนทยอยซื้อ-เก็บสะสมหลังพบราคาขายจับต้องได้มากขึ้น

น.ส.ริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ตลาดคอนโดมิเนียมในบริเวณสุขุมวิทตอนปลายอยู่ในช่วงชะลอตัว ทั้งในซัปพลายและดีมานด์ โดยผู้ประกอบการต่างชะลอการเปิดตัวโครงการในปี 62 เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาวะตลาด จากผลวิจัยไนท์แฟรงค์ประเทศไทย พบว่า ดีมานด์ตลาดคอนโดฯ บริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข ในช่วง 11 เดือนของปี 62 มีจำนวนซัปพลายทั้งสิ้น 47,927 หน่วย โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 62 มีคอนโดฯ เปิดขายใหม่ 1,788 หน่วย ส่วนซัปพลายของตลาดคอนโดฯ บริเวณลาซาล-แบริ่ง-สำโรง ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 62 มีจำนวนซัปพลาย 19,312 หน่วย โดยในช่วง 11 เดือนของปี 62 มีจำนวนคอนโดฯ เปิดขายใหม่ 639 หน่วย การลดลงของซัปพลายใหม่ส่งผลให้อัตราการขายคอนโดฯ บริเวณสุขุมวิทตอนปลายมีอัตราการขายที่ปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ จำนวนหน่วยขายคอนโดฯ ในบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี มีหน่วยคอนโดฯ ขายออก 43,214 หน่วย จากจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 47,927 หน่วย คิดเป็นอัตราการขาย 90.2% อัตราการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่อยู่ 87% ส่วนจำนวนหน่วยขายคอนโดฯ ในบริเวณลาซาล-แบริ่ง-สำโรง มีจำนวนหน่วยขายออก 15,179 หน่วย จากจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 19,312 หน่วย คิดเป็นอัตราการขาย 78.6% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีอัตราการขาย 72.4% โดยกลุ่มผู้ซื้อคอนโดฯ สุขุมวิทตอนปลายมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยจุดประสงค์ในการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง และซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่า โดยผู้ซื้อบางส่วนยังซื้อคอนโดฯ ในบริเวณนี้เพื่อเก็บไว้เป็นทรัพย์สิน เนื่องจากระดับราคาขายในบริเวณนี้ยังมีราคาที่จับต้องได้และมีแนวโน้มในการปรับราคาขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ บริเวณสุขุมวิทตอนปลายยังเป็นบริเวณที่มีศักยภาพอันเนื่องมาจากมีการพัฒนาโปรเจกต์ยักษ์หมื่นล้านถึง 2 โครงการ อันได้แก่ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” และ “แบงค็อค มอลล์” ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการมิกซ์ยูสเมืองอัจฉริยะ โดยโครงการ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาด 40 ไร่ โดยการพัฒนาในเฟสแรก ประกอบด้วย ตึกสูง 40 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ซึ่งเป็นโครงการคอนโดฯ และอาคารสำนักงานอยู่ด้านบน ส่วนด้านล่างเป็นแหล่งชอปปิ้ง ส่วนในเฟส 2 ยังมีการพัฒนาโรงแรม ส่วนโครงการ “แบงค็อค มอลล์” เป็นโครงการของบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการค้าปลีก เช่น กลุ่มเดอะมอลล์ โดยโครงการนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาด 100 ไร่ คาดว่าพื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่ที่ 800,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และโรงแรม หากโครงการขนาดใหญ่ทั้ง 2 โครงการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ย่อมสร้างการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในบริเวณสุขุมวิทตอนปลายอย่างแน่นอน

“ในส่วนของระดับราคาขายยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาขายของคอนโดฯ บริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข มีระดับราคาขายเฉลี่ยคอนโดฯ เกรดเอ ณ พ.ย.62 ที่ 166,780 บาท/ตารางเมตร (ตร.ม.) ปรับตัวขึ้นจากปี 55 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 122,493 บาทต่อ ตร.ม. ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดฯ ในบริเวณนี้จากปี 55 ถึงกลางปี 62 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 6 ปี อยู่ในอัตรา 5.9%”

ส่วนราคาขายเฉลี่ยคอนโดฯ เกรดบี ณ พ.ย.62 มีราคาขายเฉลี่ย 100,500 บาทต่อ ตร.ม. ปรับตัวขึ้นจากปี 54 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 83,600 บาทต่อ ตร.ม. ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นในบริเวณนี้จากปี 54 ถึง พ.ย.62 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 7 ปี 2.7% ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยคอนโดฯ เกรดซี ณ พ.ย.62 ในบริเวณดังกล่าวมีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 68,125 บาทต่อ ตร.ม. ปรับตัวขึ้นจากปี 54 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 57,098 บาทต่อ ตร.ม. ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นจากปี 54 ถึง พ.ย.62 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 7 ปีอยู่ในอัตรา 2.6%

ขณะที่ราคาขายคอนโดฯ บริเวณลาซาล-แบริ่ง-สำโรง มีระดับราคาขายเฉลี่ยคอนโดฯ เกรดบี ณ พ.ย.62 อยู่ที่ 93,459 บาทต่อ ตร.ม. ปรับตัวขึ้นจากปี 55 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 83,235 บาทต่อ ตร.ม. ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นในบริเวณนี้จากปี 55 ถึง พ.ย.62 มีค่าเฉลี่ยสะสมในระยะเวลา 6 ปี 2.05% ส่วนราคาขายเฉลี่ยคอนโดฯ เกรดซี ณ พ.ย.62 มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 62,113 บาทต่อ ตร.ม. ปรับตัวขึ้นจากปี 54 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 45,571 บาทต่อ ตร.ม. ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นจากปี 54 ถึง พ.ย.62 มีค่าเฉลี่ยสะสม 7 ปี อยู่ 5.2%

ทั้งนี้ ราคาขายของคอนโดฯ ในบริเวณนี้มีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นอีก เนื่องจากหากเทียบกับราคาขายของคอนโดฯ ในบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข ระดับราคาขายของคอนโดฯ หากเป็นอาคารสูงจะมีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 138,000 บาทต่อ ตร.ม.

1/1/2563  MGR Online (1 มกราคม 2563)

Our Sponsors