info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.233.217.106

“ทางหลวง” ซ่อมสร้างถนนแสนล้านลุยลงทุน PPP มอเตอร์เวย์อีก 6 สายเชื่อมกทม.-ปริมณฑล

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวในงานสัมมนา”ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน” จัดโดยบมจ.มติชนว่า อยากให้ความมั่นใจ เพราะในแต่ละปี กรมได้รับงบประมาณเฉลี่ยปคละ 100,000 ล้านบาท มีโครงการมากกว่า 5,000 โครงการต่อปี ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กประมาณ 10 ล้านบาท ไปจนถึงโครงการระดับหลักพันกว่าล้านบาท ทั้งโครงการปีเดียว ต่อเนื่อง และผูกพัน ซึ่งมากสุดไม่เกิน 3 ปี

ทุ่มงบดูแลถนนทั่วไทย 1.2 แสนกม.

ข้อดีของทล.เป็นหน่วยสร้างถนนที่ดูแลเส้นทางสายหลักร่วมกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 120,000 กม. จากทั้งหมดมีเส้นทางคมนาคม 400,000 กม. ทล.ทำงานเสร็จเป็นรูปธรรม โดยเนื้องานมีทั้งทำเอง ใช้เครื่องจักร และจ้างเอกชน ซึ่งการทำเองของกรมยังมีน้อย

เนื้องานส่วนใหญ่ 90% เป็นการจ้างเหมาตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ซึ่งท่านรองนายกฯอนุทินและรัฐมนตรีศักดิ์สยามเน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบอยู่แล้ว จึงไม่ต้องห่วงว่าจะเกิดการทุตริต โดยที่ผ่าานมามีหลายหน่วยงานตรวจสอบทั้งองค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และด้วย ทล.มีห่วงโซ่การทำงานที่กว้าง กิจการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเกิดการกระจายรายได้ไปทั่ว เกิดการหมุนของเงินหลายรอบ ไม่ต่ำกว่า 3-4 รอบ คิดเป็น 3-4 เท่า

อีกทั้ง ผลงานส่วนใหญ่ของ ทล. เกิดจากความร่วมมือกับเอกชนร่วมเป็นเป็นเจ้าของเนื้องาน ผลงานที่ปรากฎจึงมีส่วนเสียน้อยมาก ส่วนที่เกิดความเสียหายมาจากภาวะอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ฝนตก เป็นต้น โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดต่อเนื้องานทั้งหมดเพียง 1% เท่านั้น

ปี’63 ตุนลงทุนกว่า แสนล้าน

สำหรับการลงทุนในปี 2563 กรมมีวงเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรวม 107,807 ล้านบาท คิดเป็น 60% ของวงเงินทั้งหมด, แผนงานพื้นฐาน 25,608 ล้านบาท คิดเป็น 24% ของวงเงินทั้งหมด, แผนบูรณาการและขับเคลื่อนอีอีซี 9,587 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 4% ของวงเงินทั้งหมด , แผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3,805 ล้านบาท คิดเป็น 4% ของวงเงินทั้งหมด และแผนพัฒนาระบบภาค 3% วงเงิน 3,124 ล้านบาท

โครงการขนาดใหญ่ที่จะลงทุนมี 6 โครงการ จะใช้การลงทุนรูปแบบ PPP ได้แก่ 1. มอเตอร์เวย์นครปฐม – ชะอำ วงเงิน 79,006 ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาแผนแม่บทโครงการ

2.มอเตอร์เวย์เอกชัย – บ้านแพ้ว วงเงิน 32,187 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก บางขุนเทียน – บ้านแพ้ว กำลังก่อสร้างอยู่ และส่วนที่ 2 เอกชัย – บ้านแพ้ว ดำเนินแผนก่อสร้างในปี 2563

3. ต่อขยายดอนเมืองโทลล์เวย์ช่วงรังสิต – บางปะอิน วงเงิน 28,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบ PPP 4.มอเตอร์เวย์หาดใหญ่ – ชายแดนไทย/มาเลเซีย วงเงิน 42,620 ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบลงทุนที่เหมาะสม

5.วงแหวนรอบนอกตะวันตก วงเงิน 78,000 ล้านบาท แบ่ง 2 ส่วน ส่วนแรกบางขุนเทียน – บางบัวทอง อยู่ระหว่างศึกษา PPP และส่วนที่สองบางบัวทอง – บางปะอิน มีแผนก่อสร้างในปี ?2566 – 2568?และ 6.มอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์ – สุวรรณภูมิ วงเงิน 37,500 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบ PPP

“จริงๆแผนงานก่อสร้างของมอเตอร์เวย์เรามีอีก 21 เส้นทาง แต่จากแผนที่มียังไม่ถึง 5% ดังนั้น ขอให้เอกชนสบายใจได้ เพราะยังมีงานรอให้ทำอีกเยอะ รวมค่างานทั้ง 21 เส้นทางประมาณ 2 ล้านล้านบาท” นายสราวุธกล่าวในช่วงท้าย

23/7/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (23 กรกฎาคม 2563)

Youtube Channel