info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.111.71

“ศักดิ์สยาม” ไล่บี้โปรเจ็กต์สุดอืดคมนาคม “ประยุทธ์” เร่งแผนบริหาร “สายสีแดง”

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“ศักดิ์สยาม” ประชุม ZOOM ผู้บริหารคมนาคมแจงข้อสั่งการ “ประยุทธ์” เพียบ วิเคราะห์ตัวเลขเจ็บตายปีใหม่ ไทม์ไลน์ทางคู่บ้านไผ่-นครพนม บี้เบิกจ่ายงบปี 64 เร่งบิ๊กโปรเจ็กต์ 65 จี้ “รถไฟ-ท่าเรือ-ทอท.” ส่งการบ้าน “สายสีแดง-บริหารท่าเรือ-อาคารใหม่สุวรรณภูมิ”

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในกระทรวงเป็นครั้งแรกของปี 2564 จะแจ้งถึงข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

“นายกฯ ขอให้คมนาคมนำรายงานตัวเลขอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา วิเคราะห์เชิงลึกหาสาเหตุและจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ เพราะในปี 2564 มีวันหยุดติด ๆ กันค่อนข้างมาก” ส่วนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กลับไปทบทวนมาตรการต่าง ๆ ที่เคยปฏิบัติมาในปี 2563 แล้วดำเนินการทันที โดยไม่ต้องรายงานให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สั่งการ เช่น มาตรการยืดอายุต่อใบอนุญาตขับขี่ ถ้าสามารถดำเนินการเองได้ ก็ทำเลย ไม่ต้องรอให้ ศบค.สั่ง รวมถึงมาตรการ Work From Home และมาตรการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ด้วย

ทำแผนเวนคืนทางคู่บ้านไผ่-นครพนม นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบ พ.ร.ฎ.เวนคืนโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนมแล้ว ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จัดทำไทม์ไลน์ให้กระทรวงพิจารณา แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ให้ชัดเจน “ท่านนายกฯ กำชับให้ทำด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว และให้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุม เพื่อกวดขันเรื่องนี้ด้วย”

เรื่องอื่น ๆ ให้กลับไปสำรวจคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งในระดับกระทรวงและกรมว่า มีกี่ชุดที่ไม่ได้ทำงาน และกรรมการต่าง ๆ ยังมีความพร้อมในการทำงานหรือไม่ หากชุดไหนยังดำเนินการอยู่ก็ทำต่อไป ส่วนชุดไหนไม่มีความจำเป็นหรือทำอยู่แต่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็ให้ปรับการทำงาน ให้รายงานผลการปฏิบัติให้รับทราบ เพื่อรายงาน ครม.ต่อไป

บี้เบิกจ่ายงบปี 64 ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 กระทรวงการคลังรายงานการเบิกจ่ายในที่ประชุม ครม.ว่า ยังต่ำกว่าเป้าไม่มาก ดังนั้น กระทรวงคมนาคมเองก็จะมีการจัดประชุมเรื่องนี้ เพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายในส่วนของกระทรวง ทั้งนี้ตนได้ลงนามเสนอโครงการที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2565 ของกระทรวงคมนาคมแล้ว ขอให้แต่ละหน่วยสำรวจแนวทางปฏิบัติตามกรอบที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้

ตั้งไข่โครงการใช้งบปี 65 และโครงการที่จะเสนอในปี 2566 ให้ทุกหน่วยจัดการเรื่องการพิจารณาโครงการ เช่น การออกแบบโครงการ, การทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และการสำรวจแนวเวนคืนโครงการ เป็นต้น ให้เรียบร้อย เพราะสำนักงบประมาณค่อนข้างมีกรอบปฏิบัติงานที่เคร่งครัดกว่าเดิม “กรอบวงเงินงบประมาณปี 2565 อยู่ที่ 3.1 ล้านล้านบาท โดยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคือ งบลงทุนซึ่งถูกปรับลดลง 45% จากปี 2564 เหลือ 6.2 แสนล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้แต่ละหน่วยนำข้อสังเกตของสำนักงบประมาณไปพิจารณา“

ประกอบด้วย 1.การลงทุนในประเทศ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน 2.ควรกำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณที่มีลักษณะเป็นการโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ 3.เน้นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนมากขึ้น ลดรายจ่ายประจำที่ไม่จำเป็น

จี้ “รถไฟ” เร่งสายสีแดง-สั่งท่าเรือกางผังบริหาร นายศักดิ์สยามกล่าวต่อไปว่า ประเด็นที่ขอเร่งรัดติดตามหน่วยงานต่าง ๆ เริ่มที่ ร.ฟ.ท. ขอให้เร่งเสนอข้อมูลเรื่องสายสีแดงใน 3 ประเด็น การเดินรถ การบริหารสถานี และการบริหารพื้นมาที่กระทรวง เพื่อให้ปลัดกระทรวงคมนาคมจัดการประชุมสรุปประเด็นต่าง ๆ ต่อไป การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ให้ทำผังบริหารท่าเรือทุกท่ามาให้ตรวจสอบ ต้องทำ PPP หรือไม่ หรือมีท่าใดต้องบริหารเอง ขอให้รีบทำข้อมูลมาให้ดู

เร่งไทม์ไลน์แลนด์บริดจ์-ขยายสุวรรณภูมิ ส่วนโครงการรถไฟทางคู่ระนอง – ชุมพร (แลนด์บริดจ์) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและวางไทม์ไลน์โครงการมาเสนอ เพราะนายกรัฐมนตรีก็ติดตามเรื่องนี้อยู่

อีกเรื่องให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) จัดประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงคมนาคมหารือถึงการบริหารสนามบินต่าง ๆ และ ทอท. ขอให้ปรับแผนนำโครงการส่วนขยายอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิด้านตะวันออกกับตะวันตก หรือ E-W Wings ใส่เข้าไปด้วยกับแผนสร้างอาคารหลังใหม่ด้านทิศเหนือ (North Expansion) แล้วเสนอสภาพัฒน์ไปพร้อม ๆ กันทั้งหมด เพื่อให้รับกับศักยภาพการรองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้น หลังโครงการรันเวย์ 3 กำลังก่อสร้างเสร็จ

5/1/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (5 มกราคม 2564)

Our Sponsors