info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.111.71

ทุ่ม 1,200 ล้าน สร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

แก้รถติด กรมทางหลวงชนบท ทุ่ม 1,200 ล้านบาท สร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ คาดเริ่มสร้างปี 65 เสร็จปี 67 แก้ปัญหาคอขวดรถติด รองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นเดินทางได้อย่างคล่องตัว

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า เตรียมแผนดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างรวม 1,200 ล้านบาท สอดรับนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในการแก้ไขปัญหาจราจรบนทางขนานถนนราชพฤกษ์ทั้งสองฝั่ง สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

ปัจจุบันโครงการนี้ได้ทำการสำรวจออกแบบและประมาณการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำแผนของบประมาณ คาดว่าจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างช่วงต้นปี 65 และก่อสร้างในปี 65 แล้วเสร็จในปี 67 สำหรับรูปแบบการก่อสร้างนั้นจะก่อสร้างเป็นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ขนาด 2 ช่องจราจร ต่อทิศทาง บนทางขนานถนนราชพฤกษ์ ซึ่งโครงสร้างเสาและโครงสร้างส่วนบนจะเป็นโครงสร้างเหล็ก เพื่อให้งานก่อสร้างรวดเร็วและมีผลกระทบกับการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ให้น้อยที่สุด มีจุดเริ่มต้นงานก่อสร้างประมาณ กม.ที่ 12+850 และสิ้นสุดงานก่อสร้างประมาณ กม.ที่ 14+950 สะพานฝั่งทิศตะวันออกยาวประมาณ 1,637 เมตร และสะพาน ฝั่งทิศตะวันตกยาวประมาณ 1,370 เมตร (ไม่รวมโครงสร้างปรับการทรุดตัว)

นายปฐม กล่าวต่อว่า โครงการนี้เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเจริญเติบโตของการใช้ที่ดินในพื้นที่ จ.นนทบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะริมเขตทางของถนนราชพฤกษ์ ทำให้ถนนราชพฤกษ์ไม่สามารถรองรับการจราจรที่มีปริมาณหนาแน่นในปัจจุบันได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของถนนราชพฤกษ์ลดลง เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่ยังมีสภาพเป็นคอขวดมีการจราจรติดขัด เนื่องจากเขตทางไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างทางขนานในรูปแบบทั่วไปได้ ดังนั้น ทช. จึงต้องดำเนินการกำหนดรูปแบบสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ให้อยู่ในเขตทางเดิม ซึ่งจะสามารถลดปัญหาสภาพคอขวดและการจราจรในพื้นที่ได้

8/1/2564  เดลินิวส์ (8 มกราคม 2564)

Our Sponsors