info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

ลุยสร้าง 4 เลน ถนนทางหลวงชนบทรับขนส่งสุวรรณภูมิ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท รอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน 122 ไร่ วงเงิน 230 ล้านบาท สร้าง 4 เลน ถนนสายแยก ทล.34 เชื่อม ทช.ฉช.3001 พร้อมทางต่างระดับ จ.สมุทรปราการ รองรับการขนส่งสนามบินสุวรรณภูมิ 

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า เตรียมดำเนินโครงการถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (กม.ที่ 26) เชื่อมกับถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 พร้อมทางต่างระดับ จ.สมุทรปราการ รวมระยะทาง 4.864 กม. ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการเสนอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ จากนั้นจะนำเสนอ ครม. เพื่อประกาศใช้ลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะใช้พื้นที่เวนคืนประมาณ 122 ไร่ อาคารสิ่งปลูกสร้าง 65 หลัง และคาดว่าจะใช้งบประมาณในการเวนคืนที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 230 ล้านบาท  นายปฐม กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการนี้เกิดขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.2003 จ.สมุทรปราการ โดยมีจุดเริ่มต้นที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (กม.ที่ 26) สิ้นสุดที่ กม.ที่ 8+900 ใกล้กับทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 จ.สมุทรปราการ ดังนั้นเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายในพื้นที่ให้สมบูรณ์ เสริมประสิทธิภาพระบบการขนส่ง รองรับปริมาณการจราจรบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการเติบโตด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ตลอดจนเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  

นายปฐม กล่าวอีกว่า ทช. จึงดำเนินโครงการนี้ โดยเป็นโครงการตัดถนนแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางและเกาะกลาง มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 8+900 แนวถนนมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ บริเวณ กม.ที่ 9+833 ก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (ชลบุรีสายใหม่) ความยาว 381 เมตร บริเวณ กม.ที่ 10+626 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองกาหลง ความยาว 330 เมตร บริเวณ กม.ที่ 11+798 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ความยาว 493 เมตร มีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.ที่ 13+764 แนวถนนบรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 (ถนนหลวงแพ่ง หรือ ถนนเทพราช-ลาดกระบัง)

6/1/2564  เดลินิวส์ (6 มกราคม 2564)

Our Sponsors