info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.200.30.73

”คมนาคม” ดัน 50 เมกะโปรเจคต์ ชงของบปี 2565 กว่า 3.24 แสนล้านบาท

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

“คมนาคม” เร่งของบประมาณปี 2565 กว่า 3.24 แสนล้านบาท บูมโครงการถนน-ระบบราง เพียบ เตรียมเสนอสำนักงบประมาณภายในวันที่ 15 ม.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2565 วงเงินงบประมาณลงทุน 3.24 แสนล้านบาท จำนวน 50 โครงการ เบื้องต้นการจัดทำงบประมาณกำหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2565 โดยกระทรวงคมนาคมต้องเสนอต่อสำนักงบประมาณภายในวันที่ 15 มกราคม นี้ ทั้งนี้นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ทุกๆ 3 เดือน โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้สำนักงบประมาณจะพิจารณางบประมาณปี 2565 โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในวันที่ 16 มี.ค.64 รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นฯ และเห็นชอบข้อเสนอ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 หลังจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ภายในวันที่ 27-28 พ.ค.64 สำหรับ 8 หน่วยงาน ที่เสนอของบประมาณลงทุนปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) วงเงิน 2.4 แสนล้านบาท จำนวน 6 โครงการ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) วงเงิน 2.8 หมื่นล้านบาท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) วงเงิน 955 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) วงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท จำนวน 16 โครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท จำนวน 13 โครงการ กรมเจ้าท่า วงเงิน 5.2 พันล้านบาท จำนวน 6 โครงการ กรมการขนส่งทางบก วงเงิน 818 ล้านบาท จำนวน 4 โครงการ และกรมท่าอากาศยาน วงเงิน 1.1 หมื่นล้านบาท จำนวน 2 โครงการ

ทั้งนี้มีโครงการขนาดใหญ่ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ราว 50 โครงการ เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ช่วงบางปะอิน-สระบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ช่วงบางใหญ่-กาญจนบุรี โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ช่วงชลบุรี-หนองคาย โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ช่วงชลบุรี-ตราด โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ช่วงบางปะอิน-นครสวรรค์ รวม 21,968 ล้านบาท โครงการพัฒนาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบท วงเงิน 23,313 ล้านบาท โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน 28 ล้านบาท โครงการทางพิเศษสายพระราม3 –ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก วงเงิน 7 ล้านบาท โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต วงเงิน 920 ล้นบาท โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ (ค่าเวนคืนที่ดิน) วงเงิน 13,705 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม วงเงิน 9,912 ล้านบาท โครงการรถไฟไทย-จีนช่วงกรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) (เวนคืน) วงเงิน 34,192 ล้านบาท โครงการรถไฟไทย-จีน (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ) (จ้างที่ปรึกษาออกแบบ) วงเงิน 51 ล้านบาท โครงการรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ (เวนคืนจังหวัดลพบุรี) วงเงิน 8,010 ล้านบาท โครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (เวนคืน-จ้างที่ปรึกษา) วงเงิน 6,742 ล้านบาท โครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย (จ้างที่ปรึกษาเตรียมเอกสารการประกวดราคาและเวนคืน) วงเงิน 2,646 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายเฉลิมรัชมงคล (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ ) วงเงิน 7 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำพง-บางแค (จัดกรรมสิทธิ์) วงเงิน 50 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบางซื่อ-ท่าพระ(จัดกรรมสิทธิ์) วงเงิน 20 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (จัดกรรมสิทธิ์) วงเงิน 7,200 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ วงเงิน 25 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต วงเงิน 10 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (จัดกรรมสิทธิ์) วงเงิน 10 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง วงเงิน 2,515 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม (จ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์) วงเงิน 6,640 ล้านบาท

13/1/2564  ฐานเศรษฐกิจ (13 มกราคม 2564)

Youtube Channel