info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

ผุด สะพานกลางทะเลสาบ 4.5 พันล้าน วิ่ง “พัทลุง-สงขลา” แค่ 15 นาที

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กำลังเดินสายเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา-พัทลุง ที่ “ทช.-กรมทางหลวงชนบท” กำลังเร่งผลักดันการก่อสร้าง ตามแผนผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค. 2564 ขณะนี้มีข้อสรุปแนวเส้นทางและรูปแบบสะพานที่จะใช้ก่อสร้างโครงการแล้ว

แนวเส้นทางจะเริ่มต้นจากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พท.4004 ที่ประมาณ กม.3+300 บริเวณหมู่ 1 บ้านแหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ จากนั้นแนวจะข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสะพานขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมไหล่ทางทั้ง 2 ฝั่ง

รูปแบบเป็นโครงสร้างสะพานแบบคานขึง ตกแต่งด้วยปัตยกรรมท่ารำมโนห์รา เป็นจุดหมายตาของการท่องเที่ยวสู่ดินแดนถิ่น จ.พัทลุงและสงขลา ความยาว 140 เมตร บริเวณกลางสะพาน และสะพานช่วงต่อเนื่องเป็นสะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบหนาคงที่ช่วงสะพานยาว 40 เมตร รวมความยาวสะพาน 6.60 กม.

พร้อมจัดให้มีจุดพักรถบนสะพานจํานวน 2 แห่ง จากนั้นแนวจะบรรจบกับถนนรอบเกาะใหญ่ บริเวณหมู่ 2 บ้านแหลมยาง ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา รวมระยะทางประมาณ 7 กม.

แหล่งข่าวจากกรมทางหลวงชนบท เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังผลศึกษาโครงการเสร็จสิ้นในเดือน พ.ค.นี้ จากนั้นต้องทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาอนุมัติ คาดว่าจะเสนอภายในปี 2564 จะเดินหน้าคู่ขนานไปกับการขอนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการ ในเบื้องต้นจะใช้งบฯก่อสร้างประมาณ 4,000-4,500 ล้านบาท จะขอในปี 2565 จะใช้เวลาสร้าง 3 ปี แล้วเสร็จเปิดใช้ในปี 2568 คาดว่าจะมีปริมาณการจราจร 15,000 คัน/วัน

“โครงการนี้มีเวนคืนแค่บริเวณ 2 ฝั่งเป็นจุดขึ้นลงสะพาน เป็นที่ดินของชาวบ้านไม่กี่รายที่ได้รับผลกระทบ และชาวบ้านเห็นด้วยที่จะสร้างโครงการนี้ เพราะจะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างพัทลุง-สงขลาได้มาก จาก 80-90 กม.ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เหลือประมาณ 7 กม.ใช้เวลา 10-15 นาที”

ปัจจุบันการเดินทางจาก จ.พัทลุงไปยัง จ.สงขลามีปริมาณยานพาหนะที่เดินทางระหว่าง 2 จังหวัด เป็นจํานวนมาก ตลอดแนวทะเลสาบสงขลา มีสะพานเชื่อมระหว่างจังหวัดอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ เชื่อมต่อ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา กับ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่และมีความยาวไม่มากนัก

โดยเป็นเส้นทางสัญจรของผู้คนในพื้นที่เป็นหลัก และอีกหนึ่งสะพานคือสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เชื่อมต่อพื้นที่ ต.น้ำขาว อ.ระโนด จ.สงขลา และ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

การก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ทั้ง จ.พัทลุงและสงขลา รองรับโครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ริมทะเลสาบใน จ.พัทลุง ตามโครงการส่งเสริมและกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมทะเลสาบทั้ง 2 จังหวัดให้เพิ่มขึ้น

30/1/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (30 มกราคม 2564)

Our Sponsors