info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.229.124.74

เสร็จแล้ว “ถนนสวรรค์ชายโขง” แลนด์มาร์คใหม่นครพนม

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

มท.3 ตรวจเยี่ยม “เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง – ถ.สวรรค์ชายโขง” หลัง จ.นครพนม คลายล็อกเปิดเมืองรับ นักท่องเที่ยวอย่างคึกคัก

วันที่ 4 มี.ค. 2564 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่รับฟังปัญหา อุปสรรค มอบนโยบายแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม

พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางจักรยานพร้อมทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง บริเวณหลังสวนเทิดพระเกียรติ (ท้ายเมือง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หรือ “ถนนสวรรค์ชายโขง” ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง คาดว่าหลังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 จะทำให้การท่องเที่ยวคึกคักอีกครั้ง

นายทรงศักดิ์กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการฯ จังหวัดนครพนมในครั้งนี้เพื่อติดตาม รับฟังปัญหา ความต้องการและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการเดินหน้าพัฒนาจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่โดดเด่นและดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี

“จะเห็นได้จากเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ทำให้วันหยุดยาวที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างคึกคัก “

ในขณะที่ทางจังหวัดยังคงมีมาตรการในการตรวจคัดกรองประชาชน นักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดอย่างเข้มข้น นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ แล้ว คาดว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และทางจักรยานพร้อมทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง หรือ “ถนนสวรรค์ชายโขง” ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดจะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ชมความงดงามของทัศนียภาพสองฝั่งโขงไทย-ลาว เป็นจำนวนมากเช่นกัน

นายศิรวัชร อ่อนเหลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว เริ่มต้นจากหน้าวัดพระอินทร์แปลง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง สิ้นสุดที่บ้านหนองจันทร์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง ความยาวรวม 4.749 กม.

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2561 – 2563 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 4.473 กม. อีก 3.015 กม.อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 1.458 กม.ในส่วนที่เหลือความยาว 0.276 กม. ได้ดำเนินการขอรับสนับสนุนงบประมาณปี2565 เรียบร้อยแล้ว

นอกจากโครงการฯ จะช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียดินแดนจากภัยธรรมชาติแล้ว กรมได้พัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างเขื่อนฯ ด้วยการทำทางเดินเท้า ทางจักรยาน ถนนคอนกรีต ไฟฟ้าส่องสว่างตลอดโครงการ

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนริมแม่น้ำโขงของจังหวัดนครพนม และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง

4/3/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (4 มีนาคม 2564)

Youtube Channel