info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.229.124.74

สายสีแดง ทดสอบวิ่ง26มี.ค. ศักดิ์สยาม ชะลอแผน ให้ประชาชนทดลองนั่ง

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ว่า ที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด เพื่อมาพิจารณาในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย

1.คณะอนุกรรมการเตรียมการเปิดใช้โครงการ และการเดินรถ 2.คณะอนุกรรมการดูแลการขนส่ง (ดูแลการจราจรและระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อ) 3.คณะอนุกรรมการจัดการเรื่องการย้ายสถานีและงานอาคารสถานที่ต่างๆ 4.คณะอนุกรรมการ ที่ดูแลเรื่องค่าโดยสารและระบบจัดเก็บตั๋วโดยสาร (กรมการขนส่งทางรางรับผิดชอบ) และ 5.คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน

ส่วนแผนเตรียมทดสอบการเดินรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เสมือนจริง (Trial Run) จะมีขึ้นในวันที่ 26 มี.ค.นี้ ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันคล้ายวันสถาปนากิจการการรถไฟฯจึงนำเป็นวันปฐมฤกษ์เปิดทดสอบเดินทางเสมือนจริงดังกล่าว โดยจะเป็นการทดสอบภายในเฉพาะ กระทรวงคมนาคม และยังไม่มีการเปิดให้ประชาชนได้ร่วมทดสอบ จากตามแผนตอนแรกจะเปิดให้ประชาชนบางส่วนได้ทดลองใช้บริการ และภายหลังจากวันที่ 26 มี.ค.นี้ จะมีการเปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการทัศนศึกษาดูงานสามารถทำหนังสือมาที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อพิจารณาจัดช่วงเวลาที่เปิดให้ทดลองเดินรถที่เหมาะสมต่อไป และจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ (Soft Opening) ช่วงเดือนก.ค. 2564 และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในช่วง พ.ย. 2564 ต่อไป

ทั้งนี้ในส่วนของการบริหารสถานีกลางบางซื่อนั้น ก็ได้มีการปรับแผนเดินรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพง โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแผนการเดินรถ เบื้องต้นจะให้บริการจำนวน 22 ขบวนในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งอาจจะให้บริการภายใน 2 ชม. และอาจจะเดินรถ 20 นาทีต่อขบวน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดแต่อย่างไรก็ตามจะต้องรอสรุปอีกครั้งต่อไป

ขณะที่ในส่วนของการจัดเตรียมรถรับ-ส่ง (Shuttle Bus) เชื่อมต่อโครงการรถไฟสายสีแดงร่วมกับระบบสาธารณะอื่นเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการปรับแผนเดินรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพงนั้น จะมีการใช้เส้นทางเดินรถบนทางด่วนแทนที่จะวิ่งทางราบ เพื่อความรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง และไม่ต้องเจอรถติด ซึ่งได้มอบหมายให้ไปบูรณาการร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อยกเว้นค่าผ่านทางในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

สำหรับการกำหนดอัตราค่าโดยสารนั้นในเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 15-42 บาท โดยได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดแผนให้ชัดว่าแต่ละสถานีห่างกันต้องกำหนดค่าโดยสารเท่าไหร่ไม่ใช่ 1-2 บาทต่อสถานี ซึ่งจะใช้เวลาหารืออีก 1 เดือน ในแต่ละคณะอนุกรรมการฯ และหลังจากได้ข้อสรุปอัตราค่าโดยสารที่ชัดเจนแล้ว จากนั้นต้องออกประกาศกำหนดอัตราค่าโดยสาร แล้วเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ทราบต่อไป

11/3/2564  แนวหน้า (11 มีนาคม 2564)

Youtube Channel