info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.229.124.74

คมนาคม เร่งรัดพัฒนา 7 ท่าเรือโดยสาร จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า รับเปิดใช้สถานีกลางบางซื่อ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รัฐมนตรีช่วยคมนาคม สั่่งเร่งรัดปรับปรุง 7 ท่าเรือโดยสาร จุดเชื่อมต่อระบบราง รับเปิดใช้สถานีรถไฟกลางบางซื่อ เชื่อมโครงข่ายคมนาคม ล้อ-ราง-เรือ”พ.ย.นี้

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ได้ติดตามความคืบหน้าพร้อมสั่งการเร่งรัดการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร หรือ Smart Pier ที่เป็นจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า ได้แก่

•ท่าเรือพระนั่งเกล้า-สถานีรถไฟฟ้าพระนั่งเกล้า(สายสีม่วง) ความคืบหน้าร้อยละ 94

•ท่าเรือพระราม7-สถานีรถไฟฟ้าบางบำหรุ(รถไฟชานเมืองสายสีแดง) อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

•ท่าเรือบางโพ-สถานีรถไฟฟ้าบางโพ(สายสีน้ำเงิน) อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

•ท่าเรือราชินี-สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย(สายสีน้ำเงิน) ความคืบหน้าร้อยละ 35

•ท่าเรือสาทร-สถานีรถไฟฟ้าตากสิน(สายสีเขียว) ความคืบหน้าร้อยละ 45

•ท่าเรือกรมเจ้าท่า-สถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง(สายสีน้ำเงิน) เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ เพื่อให้ทันรองรับการเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ของสถานีรถไฟกลางบางซื่อที่มีกำหนดเปิดใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมการเดินทางของระบบรางและระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ อันเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางรางและทางน้ำ แบบไร้รอยต่อในรูปแบบการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง "ล้อ ราง เรือ"มุ่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เชื่อมโยงกันทุกระบบ เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร และเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน

13/3/2564  ฐานเศรษฐกิจ (13 มีนาคม 2564)

Youtube Channel