info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

3 บิ๊กทุ่มเงินกว่า 4,000 ล้าน ปักหมุด รพ. นวเวช

Hospital News / ข่าวหมวดโรงพยาบาล

3 ทุนใหญ่ “ณพ ณรงค์เดช-สหยูเนี่ยน-เครือสหพัฒน์" ทุ่มทุนกว่า 4,000 ล้าน รุกธุรกิจเฮลท์แคร์ ปักหมุด รพ.นวเวช ย่านรัชดา-รามอินทรา

นายไกรวิน ศรีไกรวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงพยาบาลนวเวชเกิดจากการร่วมทุนของ 3 กลุ่มทุนใหญ่ คือ นายณพ ณรงค์เดช ถือหุ้นในสัดส่วน 51% “สหยูเนี่ยน” ถือหุ้นในสัดส่วน 27% และ “เครือสหพัฒน์” ถือหุ้นในสัดส่วน 18% โดยใช้เงินลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท

ก่อสร้างและจัดตั้งโรงพยาบาลนวเวช บนเนื้อที่ 8.5 ไร่ย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดา-รามอินทรา ซึ่งเป็นศูนย์กลางคมนาคมของกรุงเทพฝั่งตะวันออก โดยมีจำนวนเตียงรองรับ 152 เตียง มีความสามารถในการบริการด้านสุขภาพทุกช่วงวัยครอบคลุมทั้ง 4 มิติสุขภาพ ได้แก่ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2564 โดยตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในย่านนี้โรงพยาบาลนวเวช

โดยมุ่งเน้นการรักษาโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รองรับปัญหาสุขภาพและความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบุคคล พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ค่ารักษาที่เข้าถึงง่าย สมเหตุสมผล

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาต่อเนื่อง จึงได้ก่อตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านรังสีวินิจฉัยโดยความร่วมมือระหว่างฟิลิปส์ และโรงพยาบาลนวเวช เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และอัพเดทความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆด้วยไกรวิน ศรีไกรวิน“โรงพยาบาลมุ่งเน้นการเรียนรู้และอัพเดทเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยเฉพาะด้านรังสีวินิจฉัยให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ผ่านการฝึกอบรมกับเครื่องมือจริง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อยกระดับและพัฒนาวงการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้า”

4/6/2564  ฐานเศรษฐกิจ (4 มิถุนายน 2564)

Our Sponsors