info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

จาก “บางเขน” สู่ “เพชรอุทัย” การทางพิเศษฯ ย้ายบ้านใหม่ 11 มิ.ย.นี้

Building News / ข่าวหมวดอาคารทั่วไป

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศย้ายที่การจาก “บางเขน” สู่ “เพชรอุทัย” ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. เป็นต้นไป

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะย้ายที่ทำการจากเดิมที่ตั้งอยู่ บริเวณถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปยังอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษแห่งใหม่ บริเวณถนนเพชรอุทัย(ถนนริมคลองบางกะปิ) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ดังนั้น เพื่อให้การติดต่อประสานงาน การนำส่งหนังสือของส่วนราชการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระและหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้เป็นไปอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง กทพ. จึงขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ เป็นอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ 111 ถนนเพชรอุทัย (ถนนริมคลองบางกะปิ) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2558 9800, 0 2442 0800 โทรสาร 0 2588 9788, 0 2558 9789

สำหรับหน่วยงานหรือประชาชน ผู้มาติดต่อกับศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จของ กทพ. (One Stop Service Center) ยังคงสามารถติดต่อหรือใช้บริการธุรกรรมต่าง ๆ ได้ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน กทพ. เดิม ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หลังจากนั้น ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ ก็จะย้ายที่ทำการมายังอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ด้วยเช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ โทร. 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า อาคารที่ทำการใหม่ของ กทพ. รูปแบบเป็นตึกสูง 28 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 108,000 ตร.ม. สร้างบนเนื้อที่ 16.3 ไร่ ใกล้ด่านอโศก ย่านถนนอโศก-เพชรบุรี ที่ กทพ.ทุ่มทุนสร้างไป 4,800 ล้านบาท เมื่อปี 2560 โดยมีบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างให้ วงเงิน 2,500 ล้านบาท

แบ่งพื้นที่ใช้สอยประกอบด้วยชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เป็นคลังเอกสาร พัสดุ ชั้น 1-5 เป็นพิพิธภัณฑ์ งานระบบ ห้องประชุมกลาง สหกรณ์ และโรงอาหาร ชั้นที่ 6 ดาต้าเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 7 ส่วน CSR ห้องพยาบาล ศูนย์เลี้ยงดูบุตร ชั้นที่ 8-11 พื้นที่สำรองการขยายตัว ชั้นที่ 12-28 สำนักงาน ชั้น 22-23 เป็นศูนย์ควบคุมจราจร ชั้น 28M, 28MM งานระบบ

ยังมีอาคารจอดรถสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ชั้นใต้ดินเป็นที่เก็บเอกสาร พัสดุชั้นที่ 1-2 ห้องประชุมแนวราบ ชั้น 3-4 ห้องประชุม auditorium ชั้นที่ 5 โรงอาหาร ชั้นที่ 6 ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ พื้นที่จอดรถในอาคาร 965 คัน นอกอาคาร 26 คัน

9/6/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (9 มิถุนายน 2564)

Our Sponsors