info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

พิษณุโลกเฮ ! กันยายนนี้ “ทางหลวงชนบท” เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำน่าน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

“พิษณุโลก” เตรียมเฮ “ทางหลวงชนบท” เผยงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านคืบแล้ว 89% คาดเสร็จเดือนกันยายนนี้ ชี้ช่วยลดปัญหาจราจรแออัดสะพานนเรศวร-เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว “วัดดงพญา-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ”

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องเป็นวงรอบ

รวมถึงช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรบริเวณสะพานนเรศวร ซึ่งปัจจุบันโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 89 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเทพื้นสะพานและทางเท้า หลังจากนั้นจะดำเนินการติดตั้งราวสะพานและระบบไฟฟ้าแสงสว่างต่อไป คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2564 นี้ โดยสะพานดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เชื่อมต่อไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญา และวัดราชบูรณะ ตัวสะพานมีความยาวรวม 120 เมตร ผิวทางกว้าง 7 เมตร รองรับการจราจร 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) แต่ละด้านของสะพานมีทางเท้าและทางจักรยาน กว้างด้านละ 3 เมตร

สำหรับโครงสร้างสะพานช่วงข้ามแม่น้ำ มีลักษณะเป็นสะพานเหล็กโค้ง (Steel Arch Bridge) เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างเสาตอม่อในแม่น้ำ อันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อประเพณีการแข่งเรือยาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ในส่วนของราวสะพานและเสาไฟฟ้าแสงสว่างนั้น ได้รับการออกแบบให้มีความสวยงาม โดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมของท้องถิ่นมาประยุกต์ ประกอบกับลักษณะทางโครงสร้างของสะพานที่มีสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามและแตกต่างจากสะพานอื่น เมื่อก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก

9/6/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (9 มิถุนายน 2564)

Our Sponsors