info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

ดีเดย์ ก.ค.นี้ เปิดอุโมงค์ใต้ดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เชื่อมสถานีกลางบางซื่อ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รฟม.เดินหน้าเจาะอุโมงค์ใต้ดินสถานีรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน เชื่อมสถานีกลางบางซื่อ วงเงิน 20 ล้านบาท หวังรองรับการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงฟรี

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดทำทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีกลางบางซื่อ กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ ว่า หลังจากที่ รฟม.ได้เปิดประกวดราคาแบบเฉพาะเจาะจง เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา งบประมาณโครงการราว 20 ล้านบาท โดยว่าจ้างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาดำเนินโครงการ ขณะนี้ผู้รับเหมาได้เริ่มเข้าพื้นที่และดำเนินการก่อสร้างแล้ว

“ขณะนี้ทางผู้รับเหมาได้ทำการเจาะผนังกำแพงที่มีความหนาประมาณ 1 เมตร เพื่อเปิดอุโมงค์ทางเชื่อมต่อทั้ง 2 จุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้สถานีกลางบางซื่อ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงินของ รฟม. มีทางเดินที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ” ขณะเดียวกันทางเดินเชื่อมดังกล่าวจะอยู่ชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่อ มีระยะทางจากสถานีกลางบางซื่อ ถึงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีบางซื่อ จุดละประมาณ 700 เมตร ทางเดินกว้างประมาณ 7 เมตร หากใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง และต้องการเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ต้องเดินลงมายังชั้นใต้ดิน ซึ่งจะมีทั้งบันไดเลื่อน บันได และลิฟต์ไว้คอยบริการ โดยทางเดินเชื่อมจะมีลักษณะเดียวกับทางเดินเชื่อมของสถานีรถไฟฟ้าแห่งอื่นที่เชื่อมต่อกับสถานที่ต่างๆ อาทิ บริเวณสถานีหัวลำโพงมีอุโมงค์ทางเดินเชื่อมไปยังห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการจุดเชื่อมต่อที่ 1 ได้ประมาณเดือน ก.ค.นี้ เพื่อรองรับการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงฟรี ส่วนจุดเชื่อมต่อที่ 2 จะเปิดให้บริการได้ประมาณเดือน ต.ค.2564 สำหรับสาเหตุที่ รฟม.ต้องดำเนินการประกวดราคาแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเอกชนรายดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่ออยู่แล้ว จึงง่ายต่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเอกชนรายได้ดังกล่าวยื่นข้อเสนอประกวดราคาเป็นเงิน 19.9 ล้านบาท มีกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ รฟม.ได้ตรวจรับงานเรียบร้อย โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 7 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตรา 20% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งผนังชั่วคราวในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ บริเวณจุดเชื่อมต่อที่ 1 และ 2 ป้องกันผลกระทบระหว่างก่อสร้างที่อาจเกิดกับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมไปถึงการดำเนินงานเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าประจำสถานที่ก่อสร้างให้พร้อม จัดทำป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และจัดทำประกันภัยแล้วเสร็จ งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตรา 15% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสริมโครงสร้างคความแข็งแรง จุดเชื่อมต่อที่ 2 แล้วเสร็จ ส่วนงวดที่ 3 จะจ่ายเป็นจำนวนเงิน 15% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เมื่อเสริมโครงสร้างความแข็งแรง จุดเชื่อมต่อที่ 1 แล้วเสร็จ งวดที่ 4 ชำระในอัตรา 15% ของราคคาค่าจ้างทั้งหมด เมื่อเจาะผนังทางเดินสถานี จุดเชื่อมต่อที่ 2 แล้วเสร็จ งวดที่ 5 จะชำระเป็นเงิน 15% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้เจาะผนังทางเดินสถานี จุดเชื่อมต่อที่ 1 แล้วเสร็จ งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 10% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานส่วนของสถาปัตยกรรม งานประตูม้วนกันไฟ และงานติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จุดเชื่อมต่อที่ 2 แล้วเสร็จ และงวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 10% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เมื่องานสถาปัตยกรรม งานประตูม้วนกันไฟ และงานติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จุดเชื่อมต่อที่ 1 แล้วเสร็จ

12/6/2564  ฐานเศรษฐกิจ (12 มิถุนายน 2564)

Our Sponsors