info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

กทท.จ่อตั้งบริษัทลูก ผุด‘สายการเดินเรือแห่งชาติ’รับ อีอีซี

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้มีนโยบายให้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติขึ้นมาใหม่ เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมขณะนี้ ต้องการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางน้ำ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง โลจิสติกส์ เกิดประโยชน์กับการนำเข้า และส่งออก ประกอบกับ รัฐบาลได้มีนโยบายในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ดังนั้นหากมีการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติของคนไทยจะช่วยสนับสนุน ให้การดำเนินการในโครงการต่างๆ มีความสมบูรณ์มากขึ้น ขณะเดียวกันจะทำให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า นำเข้า และส่งออก ลดการพึ่งพาสายการเดินเรือต่างชาติด้วย

นอกจากนี้ สาเหตุที่กระทรวงคมนาคม มีแนวคิดในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ เนื่องจากโครงการแลนด์บริดจ์ เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน คาดว่าจะมีการดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2570 ส่วนโครงการ อีอีซี ได้มีเอกชนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาลงทุนในการผลิตสินค้า อุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมาก และคาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2568 ดังนั้นความสำคัญหากมีสายการเดินเรือแห่งชาติ จะทำให้การบริการจัดการ ขนส่งสินค้าทั้ง ส่งออก นำเข้าได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันกรมเจ้าท่า (จท.) ยังมีหน่วยงานผลิตบุคลากรทางด้านพาณิชย์นาวี หากประเทศไทยมีสายการเดินเรือของตนเอง จะช่วยส่งเสริมบุคลากรคนไทยให้มีงานทำในกองเรือของไทย

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย ไม่มีสายการเดินเรือแห่งชาติ ที่มีธงไทย เป็นของคนไทยแต่ในอดีตที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมเคยมีบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกำกับและดูแลกองเรือไทย แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว ดังนั้นหากจะมีการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ทางน้ำ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง และมีเรือเป็นของคนไทย เช่น ประเทศไทยมีสายการบินแห่งชาติ จำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยให้การส่งเสริมพัฒนาการขนส่งทางน้ำมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ส่วนรูปแบบในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาตินั้น จะเป็นลักษณะการตั้ง บริษัทลูก ภายใต้ กทท. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติได้ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

พร้อมย้ำว่า โครงการแลนด์บริดจ์ เป็นโครงการที่กระทรวงคมนาคมกำลังเดินหน้าศึกษาโครงการ ก็เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ และพัฒนาเมืองในภาคใต้ให้ต่อเชื่อมกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ที่กำลังพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วย

14/6/2564  แนวหน้า (14 มิถุนายน 2564)

Our Sponsors