info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.107.249

ส่องเส้นทาง ถนนริเวียร่า สายแยก ทล.4- บ้านหินเทิน ประจวบคีรีขันธ์ 5กม.

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ทล.ลาดยางถนนสายแยก ทล.4-บ้านหินเทิน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 47 ล้านบาท บูมไทยแลนด์ริเวียร่า พร้อมเปิดให้บริการ รองรับเศรษฐกิจท่องเที่ยวชายฝั่งแดนใต้

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-บ้านหินเทิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 47.270 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวระดับสากล

ทั้งนี้ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง กว้าง 2.5 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นโครงการจาก กม.ที่ 4+800 - กม.ที่ 9+800

สำหรับถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-บ้านหินเทิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี เป็นการยกระดับถนนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน (ด่านสิงขร) การลงทุนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาการจราจรถนนสายหลัก (ถนนเพชรเกษม หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) เพื่อความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

31/1/2565  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (31 มกราคม 2565)

Our Sponsors