info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.210.151.5

รฟท. เร่งส่งมอบพื้นที่เดินหน้าไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รฟท. เร่งส่งมอบพื้นที่เดินหน้าตอกเข็มรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภุมิ-อู่ตะเภา) หลังล่าช้ามานาน

จากความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)หรือไฮสปีด3สนามบิน ส่งผลให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เข้ารื้อถอนย้ายอาคารและสิ่งปลูกสร้างในแนวโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้บริเวณแนวเส้นทางรถไฟโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ หมู่ 11 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ทำความเข้าใจ เจรจาไปแล้วหลายครั้ง ถึงความจำเป็นต้องเร่งส่งพื้นที่ให้กับผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการตามสัญญา การจ่ายค่าทดแทนมีเงื่อนไขว่า ต้องยื่นเอกสารแสดงสิทธิ์การเช่าที่ดินกับกรมชลประทานก่อน แต่ผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถแสดงสิทธิ์ได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนค่าทดแทนตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด โดยระบุให้ผู้เสียหายได้รับค่าทดแทนส่วนหนึ่งซึ่งขณะนี้มีอยู่สองราย ยังไม่ยินยอม

รฟท.ได้ลงพื้นที่เพื่อเจรจาต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนด หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนส่วนรวม

รายงานข่าวจากรฟท.ระบุว่า การแก้ปัญหาผู้บุกรุกในเขตก่อสร้างโครงการ ได้แก้ปัญหาแล้วเสร็จไปแล้วเกือบ 100% คงเหลืออีก 2 ราย ในพื้นที่ขอกรมชลประทานที่รฟท.ขอใช้พื้นที่ในเขตทางโครงการเท่านั้น และยืนยันว่าได้มีการทำความเข้าใจกับผู้บุกรุกมาตลอด โดยหลังการแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกเสร็จ การรถไฟฯมีแผนส่งมอบพื้นที่ให้เอกชน ผู้ได้รับสัมปทานโครงกรรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

19/5/2565  ฐานเศรษฐกิจ (19 พฤษภาคม 2565)

Youtube Channel