info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

รองผู้ว่ากทม. หารือ กฟน. จัดระเบียบสายไฟลงดิน เชื่อมระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

รองผูว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือกับการไฟฟ้านครหลวง กรณีการก่อสร้างเพื่อนำสายไฟฟ้าลงดิน จัดระเบียบสายสื่อสาร และการเชื่อมโยงระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เขตคลองเตย : นาย วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเรื่องแผนการนำสายไฟลงดิน ร่วมกับ นายรงค์เพชร เขาเรียง รองผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ว่า ในการประชุมวันนี้เพื่อหารือการจัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่ที่ยังมีเสาไฟฟ้าอยู่ กรณีการระงับการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายอากาศใต้ดินของ กฟน. หลักการทำงานคือการเตือนก่อน หากผู้รับจ้างมีแนวทางที่จะปรับปรุงก็จะปล่อยให้ทำงาน

แต่หากเตือนไปแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขก็จะสั่งให้หยุด ทั้งนี้ กทม. จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วทุกจุด โดย กฟน. จะดูแลควบคุมในเรื่องของคุณภาพการก่อสร้าง และปรับรูปแบบฝาบ่อพักให้เป็นรูปแบบใหม่ ลดความขรุขระของขอบฝาบ่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสาร จะมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ กฟน. มีแผนเอาสายไฟฟ้าลงดิน ก็จะนำสายสื่อสารลงดินด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 คือการจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้นัดหารือร่วมกับ กสทช. เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ที่ยังมีเสาไฟฟ้าอยู่ ทั้งนี้จะตั้งคณะทำงาน เพื่อประสานการทำงานร่วมกับ Operator การสื่อสารหลักๆ อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ในที่ประชุม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้หารือผู้บริหาร กฟน. ถึงแนวทางการเชื่อมต่อระบบร้องเรียน Traffy Fondue ในส่วนภารกิจซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ กฟน. เพื่อลดขั้นตอนของเอกสารและให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง กฟน. ยินดีที่จะเชื่อมต่อ Contact Point ของระบบ Traffy Fondue กับระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“การยกระดับเมืองให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองระดับโลกได้ กฟน. ถือว่ามีส่วนสำคัญ เนื่องจากการขับเคลื่อนความเป็นเมืองที่ดีพลังงานต้องมีความเสถียร และการปรับปรุงต้องมีผลกระทบแน่นอน ที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือช่วยเหลือกันมาอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นถึงความพยายามของทั้งสองหน่วยงานที่จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองของโลก ซึ่งอนาคตกรุงเทพฯ เป็นอนาคตของประเทศไทย” รองผู้ว่าฯ วิศณุ กล่าว

สำหรับการประชุมครั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ระยะทาง 236.1 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 62 กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ 174.1 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า รองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต เสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย แนวถนนสายหลัก แนวรถไฟฟ้า ย่านธุรกิจและสถานที่สำคัญ และตามนโยบายของหน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่

รูปแบบการก่อสร้าง ประกอบด้วย วิธีการดันท่อ (Pipe Jacking) ใช้สำหรับการก่อสร้างสำหรับวางบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าบนถนนจราจร วิธีการดึงท่อ (Horizontal Directional Drilling : HDD) ใช้สำหรับการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าจากบ่อพักไปยังจุดจ่ายไฟต่างๆ วิธีการขุดเปิด (Open Cut) ใช้สำหรับการก่อสร้างบ่อพักและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าบนทางเท้า ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายใต้ดิน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้เกิดความร่วมมือ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้การหารือในครั้งนี้ มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายสำคัญของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. 9 ด้าน 9 ดี 216 นโยบาย ประกอบด้วย นโยบายการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ นโยบายการรายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง และนโยบายกำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเพื่อการจราจรที่คล่องตัว

22/6/2565  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (22 มิถุนายน 2565)

Youtube Channel