info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.83.14

เตือนเลี่ยงเส้นทาง มอเตอร์เวย์ 7 กรุงเทพ-มาบตาพุด กฟผ. ปิดถนนขึงสายไฟ 8 พ.ค. 67

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กฟผ. แจ้งปิดถนน 8 พ.ค. 2567 ขึงสายไฟ มอเตอร์เวย์ 7 กรุงเทพ-มาบตาพุด เวลา 09.00-09.10 น. และ 10.00-10.10 น.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แจ้งว่ากำหนดดำเนินการขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดข้ามถนน จากสถานีไฟฟ้าย่อยชลบุรี 2 ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยบ่อวิน จ.ชลบุรี ของงานก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ชลบุรี 2-บ่อวิน

จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (Motorway) ช่วง กม. 90+200 ช่วง (ตอน) หนองข้างคอก-ตะเคียนเตี้ย และทางหลวง 3701, 3702 ช่วง กม. 90+200 ทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกทั้งหมด ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00-09.10 น. และ 10.00-10.10 น.

กฟผ. ขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงจราจร สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูล ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่คุณณัฐชนน แสงแก้ว โทร. 08-0264-3456 (วิศวกรควบคุมงาน) หรือแจ้งเหตุทั่วไปผ่านสายด่วน 1416... อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : https://www.prachachat.net/economy/news-1558194

7/5/2567  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ( 7 พฤษภาคม 2567 )

Youtube Channel