info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

เจริญนคร ย่านพาณิชยกรรมใหม่

Retails News / ข่าวหมวดห้างสรรพสินค้า

พร็อพเพอร์ตีโฟกัสการเปิดตัวของห้างไอคอนสยาม แหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่ สร้างความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่บริเวณเจริญนครหลังไอคอนสยามเปิดให้บริการเป็นเวลา 1 ปี พบว่ามีลูกค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการจำนวนสูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้โดยเฉลี่ยราว 1.5 แสนคนต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายพื้นที่เฟส 2 เพิ่ม โดยการพัฒนาบนพื้นที่บริเวณเฟส 2 จะประกอบด้วยโรงแรมฮิลตัน การ์เด้น อินน์ กรุงเทพฯ ในเครือฮิลตัน ประกอบด้วยห้องพัก 244 ห้อง และซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นางสาวริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวถึงพื้นที่บริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี และ ตลาดพลู เป็นบริเวณที่ผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการพัฒนาเชิงพาณิชยกรรม โครงการค้าปลีกขนาดใหญ่ดังกล่าว พบว่าอุปทานคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีจำนวนอุปทานทั้งสิ้น 33,197 หน่วย โดยในช่วง 11 เดือนของปี 2562 มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่สูงถึง 3,611 หน่วย ขณะที่อุปทานคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้มี 33,197 หน่วย มีหน่วยขายได้ทั้งสิ้น 25,458 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ 76.7% และมีหน่วยเหลือขาย 7,739 หน่วย

กลุ่มผู้ซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี และ ตลาดพลู ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พักอาศัยในบริเวณนี้ และมีส่วนหนึ่งที่เป็นข้าราชการที่ทำงานในบริเวณนี้ หากเป็นคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่บริเวณกรุงธนบุรี และตลาดพลู ยังพบว่าผู้ซื้อยังเป็นคนที่ทำงานในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจ เนื่องจากบริเวณกรุงธนบุรี และตลาดพลูในปัจจุบันอยู่บนเส้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจได้สะดวก อันได้แก่ บริเวณสาทร สีลม นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนที่ซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณนี้เพื่อปล่อยเช่า หรือเก็บเป็นทรัพย์สินไว้ในอนาคต เพราะราคาคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากบริเวณนี้มีการพัฒนาโครงการใหญ่ๆ มากมาย ทำให้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีความสะดวก เมื่อโครงการต่างๆ พัฒนาแล้วเสร็จ ราคาขายคอนโดมิเนียมบริเวณนี้แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ ราคาขายบริเวณตลาดพลู และบริเวณเจริญนคร ?กรุงธนุบรี ทั้งนี้คอนโดมิเนียมบริเวณตลาดพลูส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมระดับเกรดบี และเกรดซี ระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 94,425 บาทต่อตร.ม. ปรับตัวขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 77,154 บาทต่อตร.ม.

คอนโดมิเนียมบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมระดับเกรดพรีเมียม เกรดเอ และเกรดบี โดยระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดพรีเมียม อยู่ที่ 334,000 บาทต่อตร.ม. ปรับตัวขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 222,257 บาทต่อตร.ม. ส่วนระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดบีบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี มีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 122,513 บาทต่อ ตร.ม. ปรับตัวขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 81,077 บาทต่อตร.ม.

21/1/2563  ฐานเศรษฐกิจ (21 มกราคม 2563)

Youtube Channel