info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.177.219

ทช.ลุย สะพานเชื่อมศูนย์ราชการสระบุรี คืบ 77 % เปิดเส้นทางปี64

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ลุย สะพานเชื่อมศูนย์ราชการสระบุรี คืบ 77 % เปิดเส้นทางปี64

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ส่งเสริมการคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 นี้นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า เดิมประชาชนที่ต้องการเดินทางจากฝั่งตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง (ถนนมิตรภาพ) เพื่อเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จะต้องเดินทางอ้อมอ่างเก็บน้ำคลองเพรียวเป็นระยะทางที่ไกลมาก ซึ่งทำให้การสัญจรเกิดความไม่สะดวก ส่งผลให้การเดินทางล่าช้าทช.ลุย สะพานเชื่อมศูนย์ราชการสระบุรี คืบ 77 % เปิดเส้นทางปี64

ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ร่นระยะทางให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในเขตชุมชน พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) โดยสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีนั้น มีความยาวสะพาน 670 เมตร สะพานมีความกว้าง 20.60 เมตร ทางเท้ากว้าง 2 เมตรทช.ลุย สะพานเชื่อมศูนย์ราชการสระบุรี คืบ 77 % เปิดเส้นทางปี64 ทช.ลุย สะพานเชื่อมศูนย์ราชการสระบุรี คืบ 77 % เปิดเส้นทางปี64

พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานความยาวรวม 485 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 77 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางเท้า ราวสะพาน และถนนต่อเชื่อมสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในเดือนธันวาคม 2564 ต่อไป

17/6/2564  ฐานเศรษฐกิจ (17 มิถุนายน 2564)

Our Sponsors