info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.177.219

เล็งผุด “รังสิตฟีดเดอร์” เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดง นำร่อง “รังสิต – คลอง 7”

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“ศักดิ์สยาม” รับทราบฝ่ายแผนเล็งผุดฟีดเดอร์เชื่อมสายสีแดง “รังสิตฟีดเดอร์” นำร่อง “รังสิต – คลอง 7” ก่อนสแกนยิบเตรียมพร้อมเปิดสายสีแดงอย่างเป็นทางการปลายปีนี้

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อ ครั้งที่ 5/2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการเตรียมความพร้อมด้านการเดินรถและการเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่ง มีการปรับเส้นทางรถโดยสารประจำทางเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง โดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง เพื่อให้มีรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และรถโดยสารประจำทางหมวด 4 รองรับการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงทุกสถานี

ซึ่งนายศักดิ์สยามได้มีข้อสั่งการให้วิเคราะห์ระบบการเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่งให้ครอบคลุม และไม่กระทบต่อการสัญจรของประชาชน

จ้างแม่บ้าน-รปภ.แล้ว จ่อเข็นประมูลเชิงพาณิชย์

ส่วนการดำเนินการด้านสถานี ร.ฟ.ท. ได้จ้างทำความสะอาดและกำจัดขยะบริเวณสถานีกลางบางซื่อ และบริเวณรถไฟฟ้าสายสีแดง พร้อมจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและจราจรบริเวณสถานีกลางบางซื่อและบริเวณรถไฟฟ้าสายสีแดงจำนวน 12 สถานีเรียบร้อยแล้ว

ส่วนการจัดประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์ได้จัดทำประกาศเชิญชวนแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายงานเพื่อขออนุมัติออกประกาศเชิญชวน เสนอคณะอนุกรรมการกำกับการบริหารทรัพย์สินฯ และบอร์ด ร.ฟ.ท. เพื่อพิจารณาอนุมัติออกประกาศเชิญชวนต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้รายงานผลการสำรวจการจัดทำป้ายตามมาตรฐาน ป้ายสัญลักษณ์และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานอารยสถาปัตย์ ณ สถานีกลางบางซื่อแล้ว

สแกนรายละเอียดจุดขนคน-ของ

นายศักดิ์สยาม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการ ได้รับทราบกรอบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารและสินค้าในระยะยาว สำหรับสถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารที่สถานีรังสิต สถานีตลิ่งชัน และจุดจอดรถอโศก พร้อมทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่สถานีเชียงรากน้อย สถานีวัดสุวรรณ และ ICD ลาดกระบัง โดยมอบหมายให้ ร.ฟ.ท.ไปศึกษาในรายละเอียดต่อไป

เล็งผุด “รังสิตฟีดเดอร์” นำร่อง “รังสิต – คลอง7”

นอกจากนี้ยังได้รับทราบผลการดำเนินการโครงการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีรังสิต) ตามที่คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จ.ปทุมธานี (อจร. จังหวัดปทุมธานี) ได้เห็นชอบแผนดำเนินการ ตามผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ซึ่งคาดว่าการให้บริการในเส้นทางสายสถานีรถไฟฟ้ารังสิต – ธัญบุรีคลอง 7 จะสามารถเร่งรัดดำเนินการให้สามารถให้บริการได้ทันกับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงอย่างเป็นทางการได้

ทำแผนพัฒนา ”หัวลำโพง”

ด้านการพัฒนาสถานีกรุงเทพ คณะกรรมการ ได้รับทราบแนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และแผนการพัฒนาแนวพื้นที่ระหว่างสถานีบางซื่อถึงสถานีกรุงเทพ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะสำรวจรายละเอียด และตรวจสอบพื้นที่ รวมถึงอาคารที่จะต้องทำการอนุรักษ์ และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ที่จะต้องสอดคล้องกับแผนการลดจำนวนรถไฟที่เข้าสู่สถานีกรุงเทพ แผนงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินและแผนงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสอดรับกันและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการนี้ นายศักดิ์สยามได้มีข้อสั่งการให้พิจารณาถึงการอนุรักษ์ความเป็นรถไฟไทยจากสถาปัตยกรรมเดิม และรายได้การพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อให้สามารถนำมาบำรุงรักษาแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางรถไฟเดิมโดยการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะและร้านค้าชุมขน โดยเน้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่

นายศักดิ์สยาม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการให้บริการ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อ ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : Bangsue Grand Station หรือ โทรสายด่วน 1690 เพื่อกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้นำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุดต่อไป

27/8/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (27 สิงหาคม 2564)

Our Sponsors