info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

WORLD สยายปีกขยายธุรกิจอสังหาฯ-รพ.เต็มอัตราศึก

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

กางแผน WORLD เดินเกมรุกธุรกิจอสังหาฯ-โรงพยาบาล หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายเวลา Resume Stage โชว์ผลงานไตรมาส 2/64 รายได้เพิ่มขึ้นกว่า 1.1 พันล้านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์นิคมอุตสาหกรรมลำพูน

รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WORLD) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

1 โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบของที่ดินเปล่า โกดังสินค้า โรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์เพื่อจำหน่าย และให้เช่า รวมถึงการให้บริการด้านสาธารณูปโภค พลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม

2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบของที่ดินเปล่า บ้าน วิลล่า คอนโดมิเนียม โรงแรม เพื่อจำหน่ายและให้เช่า รวมถึงการให้บริการในการบริหารนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

3.ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

4.ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพ จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ (ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้)

ทั้งนี้บริษัทมีผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ในส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 55.57 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (ไม่รวมรายได้อื่น) ในส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 34.99 ล้านบาท

ในไตรมาสนี้บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,213.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1,199.30 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,189.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1,175.88 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในนิคมอุตสาหกรรม และรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจำนวน 6.66 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท สำหรับธุรกิจ/โครงการในปัจจุบัน เริ่มจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. จัดสรรเป็นที่ดินเปล่าเพื่อจำหน่าย ทั้งโซนอุตสาหกรรม และโซนพาณิชย์ จำแนกได้ดังนี้ พื้นที่ขายทั้งหมด 236 ไร่ โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 207 ไร่ คิดเป็น 88.52% ยังไม่ได้ขาย 29 ไร่ คิดเป็น 11.48%

ในไตรมาสที่ 2 บริษัทย่อยได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโซนอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งในราคาขายตามสัญญาซื้อขายจำนวน 1,189 ล้านบาท โดยคิดเป็น 79.72% ของพื้นที่โซนอุตสาหกรรม สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้ขาย บริษัทได้ทำการพัฒนาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดเพื่อเข้าซื้อที่ดินอยู่เป็นระยะ แต่ยังไม่มีรายใดที่ตกลงเข้าทำสัญญากัน เนื่องจากเงื่อนไขยังไม่เป็นที่พอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าจะขายหมดภายในปี 2565

ในไตรมาสที่ 3 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 15 ไร่ เพื่อขยายพื้นที่ในนิคม และขณะเดียวกันก็ทำสัญญาขายที่ดินให้กับลูกค้ารายใหญ่รายเดิมของบริษัทเช่นกัน โดยกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 2 ปี 2565

สำหรับส่วนที่ 2. จัดสรรเป็นอาคารพาณิชย์เพื่อจำหน่าย มีพื้นที่รวม 27 ไร่ 3 งาน 0.8 ตารางวา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารพาณิชยกรรมและพื้นที่เพื่อประกอบการด้านพาณิชยกรรมของชุมชน ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 ปี ซึ่งคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567 เป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อขายจำนวน 4 เฟส รวม 285 ยูนิต

ส่วนความคืบหน้าโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 1 และเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 2 ทั้งนี้ในส่วนของ โครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 1 ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 2 อาคารแต่ละอาคารมีจำนวน 78 ห้อง รวมจำนวน 156 ห้อง ปัจจุบันทยอยโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วจำนวน 28 ยูนิต คงเหลือจำนวน 128 ยูนิต อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าจะขายหมดภายในปี 2566

โครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 2 ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์แอสเซท จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% มีจำนวน 2 อาคารแต่ละอาคารมีจำนวน 78 ห้อง รวมจำนวน 156 ห้อง ในส่วนของอาคารที่ 2 อยู่ระหว่างออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด คาดว่าจะเสร็จเดือนกันยายน 2564 โดยเลื่อนมาจากเดือนกรกฎาคม 2564 เนื่องจากได้รับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้ามาประเมินอาคารได้ จึงทำให้การออกเอกสารสิทธิ์ล่าช้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าทั้ง 2 อาคารจะขายหมดภายในปี 2567

สำหรับโครงการเดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลักษณะของโครงการเป็นโครงการที่พักอาศัย เพื่อขายและให้เช่าที่มีโรงแรมบริการ ซึ่งลูกค้าเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดและโครงการจะได้รับผลตอบแทนจากการบริหารงานของโรงแรม พื้นที่ทั้งหมดของโครงการจะถูกจัดสรรเป็น 5 เฟส ปัจจุบันก่อสร้างสำนักงานขายของโครงการเดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาสาธารณูปโภค ซึ่งมีความคืบหน้าคิดเป็น 80% และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างหลังจากที่แก้ไขปรับปรุงแบบอาคารเสร็จเรียบร้อย โดยทยอยก่อสร้างอาคารเป็นเฟส

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้คัดเลือกพันธมิตร ที่จะมาร่วมบริหารงานขายของโครงการเดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง ซึ่งได้มีการคัดเลือกสำหรับเฟส 1 แล้ว อยู่ระหว่างการตกลงเงื่อนไขในสัญญา และอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อคัดเลือกพันธมิตรของเฟสที่เหลือ โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดขายโครงการในปี 2565 และคาดว่าจะสร้างเฟส 1 เสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ในปี 2567 ทั้งนี้ที่ดินที่ใช้ดำเนินการโครงการนี้ ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของบริษัทฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการชำระค่าซื้อขายที่ดิน โดยมีการทำบันทึกเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เพื่อขอขยายระยะเวลากรอบการชำระเงินไปจนถึงเดือนกันยายน 2567 จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดต่อเจรจาเงื่อนไขดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้ขายให้สามารถเข้าทำประโยชน,ที่ดิน ควบคุมบริหารงาน ตลอดจนรับผลประโยชน์ตอบแทนที่พึงเกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงการเข้าพัฒนาที่ดิน การก่อสร้างอาคารและการดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายที่ดิน ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่ได้มีเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติม

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% โดยมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก บริษัทย่อยเป็นผู้รับเหมาเองทั้งหมด กับประเภทที่สอง มีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงมาร่วมดำเนินการ ปัจจุบันลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยได้ดำเนินการในประเภทที่สอง อีกทั้งบริษัทยังเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ (เพียงโครงการเดียว)

ส่วนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ดำเนินการโดยบริษัท เอ็น ฮอสปิเทิล จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 74% มีลักษณะการประกอบกิจการเกี่ยวกับสุขภาพ โรงพยาบาล เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ โดยเป็นเจ้าของที่ดินขนาด 10-2-99.6 ไร่และอาคารขนาด 21,887 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 (เดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2564) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้และคาดว้าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ประมาณปี 2566

โครงการนอร์ท สาทร เรสซิเดนท์ ดำเนินการโดยบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 50% ในภายหลังบริษัทฯ พิจารณาถึงการบริหารงานไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เหมือนกับที่ก่อตั้งบริษัท ประกอบกับปัญหาเรื่องรูปแบบของโครงการการลงทุนที่มีความเห็นแตกต่างกัน อันไม่อาจดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้นบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นจึงฟ้องขอให้ชำระบัญชี แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ศาลจึงเลื่อนคดีนี้ออกไปก่อน

ส่วนความคืบหน้าของธุรกิจ/โครงการที่จำหน่ายออกไปแล้วในไตรมาส 2 ปี 2564 โครงการคอนโดมิเนียม ดิ อะวอร์ด ป่าตอง ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ป่าตอง จำกัด (เดิมเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100%) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติขายเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทย่อยให้กับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดภูเก็ต ในราคา 107 ล้านบาท เพื่อนำผลตอบแทนจากการขายมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ WORLD ในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 25.27 ล้านบาท ปี 2563 กำไรสุทธิ 27.68 ล้านบาท และ 6 เดือนแรกของปี 2564 กำไรสุทธิ 65.42 ล้านบาท

ล่าสุดบริษัทได้รับการขยายระยะเวลาในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นั้น

24/10/2564  ฐานเศรษฐกิจ (24 ตุลาคม 2564)

Youtube Channel