info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

“อธิรัฐ” เร่งแผนขุดลอกเมืองอุดร เชื่อมโลจิสติกส์ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

“อธิรัฐ” ตามคณะ “นายกฯ” ลงอุดรฯ หนุนเชื่อมขนส่ง-โลจิสติกส์กับลุ่มน้ำโขง กำชับแผนกรมเจ้าท่าขุดลอกป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง และหนุนท่องเที่ยวทางน้ำ ล่องเรือชมทะเลบัวแดง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จ.อุดรธานี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมตรวจราชการพร้อม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี พร้อมร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอุดรธานี ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อ.เมืองอุดรธานี ในด้านการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาค เจ้าภาพพืชสวนโลก 2026 จากนั้นได้ตรวจความพร้อมการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ณ วังนาคิณ คำชะโนด อ.บ้านดุง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งในอุดรฯ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม กล่าวว่า กรมเจ้าท่า (จท.) ได้รายงานความพร้อมในส่วนที่ดำเนินการ ดังนี้

1. การป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง จะขุดลอกแม่น้ำ ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์ 2,850 หลังคาเรือน โดยในปี 64 ขุดลอก 2 แม่น้ำ ได้แก่ แม่น้ำสงคราม (ต.ทุ่งฝน) และลำน้ำสวย (ต.จอมศรี) ได้ 154,243 ลูกบาศก์เมตร ปี 65 แม่น้ำสงคราม (หมู่ 6 ต.ทุ่งฝน) 74,800 ลูกบาศก์เมตร และปี 66 มีแผนขุดลอก 3 แห่ง 1) ลำน้ำสวย ต.จอมศรี 2) ลำน้ำสวย ต.วัดธาตุ 3) แม่น้ำสงคราม ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จะขุดได้ 176,600 ลูกบาศก์เมตร

2. การท่องเที่ยวทางน้ำ (ล่องเรือชมทะเลบัวแดง) กำชับการขออนุญาตและสอบความรู้การใช้เรือของผู้ประกอบการเรือ 5 กลุ่ม (250 ลำ) ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ และห้ามเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ

1/12/2564  MGR Online (1 ธันวาคม 2564)

Youtube Channel