ทุ่ม 3 พันล้าน! เนรมิต "ตลาด อ.ต.ก." แลนด์มาร์กใหม่เมืองกรุง - แจงปรับค่าเช่าแผง

Building News / ข่าวหมวดอาคารทั่วไป

บิ๊ก อ.ต.ก. ประกาศทุ่มกว่า 3,000 ล้าน เนรมิตตลาดเกษตรครบวงจร หวังดึงเป็นแลนด์มาร์กใหม่กรุงเทพฯ ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติช็อปสินค้าเกษตรไทย แจงปมร้อนปรับค่าเช่าแผงใหม่ มีผล 1 ม.ค. 62 ผลพวง ร.ฟ.ท. โขกค่าเช่าขึ้น 100%

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พระราชกฤษฎีกากำหนดไว้ชัดเจนว่า ให้ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเกษตรกรทั้งในเรื่องราคาและการจัดหาตลาดให้เกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงได้มีวิสัยทัศน์ว่า จะเป็นตลาดสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2 หมื่นล้านบาท ภายในปี 2564 โดยมีเป้าหมายในปี 2562 จะเพิ่มมูลค่าตลาดเป็น 5,000 ล้านบาท ปี 2563 เป็น 1 หมื่นล้านบาท และปี 2564 เป็น 2 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบัน ตลาด อ.ต.ก. (ย่านจตุจักร) มีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับนโยบายในปี 2562 มี 3 ประเด็นหลักที่จะทำ คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท ลดการขาดทุนให้ได้ และประกาศการคอร์รัปชันของ อ.ต.ก. ต้องเป็นศูนย์

"ก่อนที่จะเข้ามาบริหาร อ.ต.ก. ในปี 2558 ขาดทุนอยู่ 120 ล้านบาท พอเข้ามาบริหารแล้วสามารถปรับลดขาดทุนเหลือ 80 ล้านบาท คาดว่าปีนี้จะลดการขาดทุนเหลือ 30 ล้านบาท แต่กลายต้องไปบวกเพิ่มอีกกว่า 50 ล้านบาท จากค่าเช่าที่ดินการรถไฟฯ ประมาณกว่า 40 ล้านบาท ตามสัญญาเช่าใหม่ 10 ปี การรถไฟฯ ปรับค่าเช่าขึ้นกว่า 100% และต้องปรับเพิ่มค่าเช่า 5% ทุกปี เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ พอในปี 2559 มีรายได้เพิ่มเป็น 113 ล้านบาท จากค่าเช่ากว่า 40 ล้านบาท จะต้องมาจ่ายค่าเช่า 104 ล้านบาท จะเห็นว่ามีภาระค่าเช่าเพิ่มเท่าตัว ซึ่งก็ไม่ใช่จ่ายค่าเช่าอย่างเดียว ก็ต้องจ้างพนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) มาดูแล จึงทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น"

ดังนั้น เพื่อลดการขาดทุน อ.ต.ก. จึงจำเป็นที่จะต้องเก็บค่าเช่าแผงขึ้น ปัจจุบัน เก็บค่าเช่า 608 แผง อัตราค่าเช่าเฉลี่ยตํ่าสุด 74.50 บาทต่อแผงต่อวัน คิดเป็นเดือนละ 2,235 บาท สูงสูดอยู่ที่ 377 บาทต่อแผงต่อวัน คิดเป็นเดือนละ 1.16 หมื่นบาท ในกว่า 600 แผง ที่ต่ำกว่า 200 บาทต่อวัน ประมาณ 390 แผง ส่วนใหญ่ตํ่ากว่า 200 บาท ไม่ได้แพงจริง แต่คนไปอ้างว่าค่าเช่าแพง ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่ โดยค่าเช่ายืนยันว่า ไม่ได้แพงกว่าที่อื่นแน่นอน ยกตัวอย่าง ราคาแผง 200 บาทต่อวัน ปรับที่ 40% คิดคำนวณราคาใหม่ 80 บาทต่อวัน จ่ายเป็น 280 บาทต่อวัน เป็นต้น ราคาปรับใหม่จะจ่ายในวันที่ 1 ม.ค. 2562

"ที่ผ่านมา ทุก 3 ปี อ.ต.ก. ปรับค่าเช่าแผง 16% ขณะที่ ค่าเช่ารถไฟขึ้นทุกปี ปีละ 5% รวม 15% อ.ต.ก. ก็ปรับแบบนี้มาตลอดในสัญญาเก่า 10 ปีแรก พอถึงวันที่ต่อสัญญาใหม่ การรถไฟฯ บอกว่าเพิ่มขึ้นกว่า 100% แล้วถึงไปปรับอีก 5% ต่อปี จาก 54 ล้านบาท เป็น 104 ล้านบาท ปีนี้ อ.ต.ก. จ่าย 109 ล้านบาทแล้ว ปีหน้าต้องจ่ายประมาณกว่า 115 ล้านบาท จากแผนงานที่คิดว่าจะมีกำไร ในปี 2562 ก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่ อีกด้านก็เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นทำเลทองจริง หลาย ๆ หน่วยงานที่เช่ากับการรถไฟฯ ก็ในราคานี้ แต่หน่วยงานอื่นรัฐจ่ายค่าเช่าให้ แต่ อ.ต.ก. ต้องหาค่าเช่ามาจ่ายเอง ก็แตกต่างกันตรงนี้"

ส่วนในเรื่องแผนการสร้างตลาดนํ้าและตลาดเกษตรครบวงจรในพื้นที่ย่าน อ.ต.ก.เดิม อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะใช้เงินประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท เป็นเงินทุนของ อ.ต.ก. โดยวัตถุประสงค์เพื่อหาตลาดให้เกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติ ซึ่งยืนยันว่า สินค้าที่จำหน่ายในนี้จะเป็นคนละประเภทกับสินค้าในตลาดที่มีอยู่แล้ว โดยจะเน้นนำสินค้าเด่น ๆ ของเกษตรกร ของกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ มาจัดจำหน่าย ทั้งให้คนไทยและต่างชาติ เมื่อคนเข้ามามากขึ้นก็จะกระจายคนไปสู่ตลาดต่าง ๆ ของ อ.ต.ก. ผู้ประกอบการเดิมก็จะจำหน่ายของได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวจะรายงานให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

3/12/2561  ฐานเศรษฐกิจ (3 ธันวาคม 2561)

พื้นที่โฆษณา