3ทางเลือกอุโมงค์แม่สอด เร่งทางหลวงยื่นอีไอเอ เริ่มลงมือก่อสร้างปี 62

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

แม่สอดเร่งรัฐออกแบบยื่นอีไอเอมอเตอร์เวย์แม่สอด-ตาก หวังเริ่มลงมือก่อสร้างได้ในปี 2562 รองรับแผนบูมเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด กรมทางหลวงขีดเส้น 3 แนวเส้นทางเลือกขุดอุโมงค์ทะลวงภูเขา บูรณาการทั้งทาง 4 เลน-เส้นทางรถไฟ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้นำท้องถิ่นพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อาทิ ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการเมกะโปรเจ็กต์ภาครัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-แม่ระมาด-พบพระ) ตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีหลายโครงการทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่ต้องติดตามเร่งรัด หรืออยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า ล่าสุดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ถึงการสนับสนุนของประชาชนในพื้นที่ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์ หรือทางด่วนพิเศษเก็บค่าผ่านทาง-โทลล์เวย์) สายตาก-แม่สอด ที่อยู่ในการพิจารณาของกรมทางหลวง โดยอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2561 นี้

แต่เนื่องจากโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนสูง จึงเสนอแนะให้เร่งดำเนินการออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด ล้อม (Environmental Impact Assessment-EIA) ในการศึกษารูปแบบการลงทุน จัดกรรมสิทธิ์ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2562-2569 ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-แม่ระมาด-พบพระ) ต่อไป

ในปัจจุบันนี้ กรมทางหลวงได้ปรับปรุงขยายช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงสาย ตาก-แม่สอด เป็น 4 ช่องทางจราจร หรือ 4 เลน ตลอดสาย มีกำหนดแล้วเสร็จสมบรูณ์แบบตลอดเส้นทางในปี 2563 แต่เนื่องจากแนวเส้นทางต้องตัดผ่านพื้นที่ป่าและภูเขาสูง มีความคดเคี้ยวสูงชัน จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กรมทางหลวงจึงศึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุที่บริเวณดอยรวก ซึ่งอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเปรียบเทียบแนวเส้นทางของอุโมงค์ที่จะเจาะผ่านภูเขาเพื่อลดความคดเคี้ยว สูงชัน เป็น 3 แนวทางเลือก ระหว่างท้องที่ตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลพะวอ ตำบลแม่กาษา ไปบรรจบแนวถนนรอบเมืองแม่สอด ระยะทางศึกษา 25 กิโลเมตร โดยการศึกษาการขุดเจาะอุโมงค์ในเส้นทางแม่สอด-ตากนี้ จะศึกษาควบคู่ไปกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมถึงโครงการเส้นทางรถไฟสายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด ไปพร้อมกัน

2/12/2561  ฐานเศรษฐกิจ (2 ธันวาคม 2561)

พื้นที่โฆษณา